1. Anasayfa
  2. Veteriner Hekimlik
  3. Veteriner Hekimlerin Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Veteriner Hekimlerin Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Veteriner Hekim kimdir? Ne İş Yapar?

Veteriner hekim; dünyadaki tüm hayvan türlerinin bakımı, sağlığı ve beslenmesi ile ilgilenen, hayvanların sağlığını korumak için önlemler alan, hastalıkların tanısını koyup tedavisini belirleyen, hayvanların üremeleri ve bakımları ile ilgilenen; aynı zamanda gıda hijyeni ve teknolojisi alanında faaliyet gösteren üniversitelerin Veteriner Fakültesinden lisans derecesinde mezun olmuş kişilerdir.

Veteriner Hekimler evcil, küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi, tedavisi, hayvanlar arasında salgın hastalık ve (zoonozlarla) hayvandan insana geçen hastalıklarla mücadele, hayvan ırklarının iyileştirilmesi, hayvansal ürünlerin artırılması, bunların insan sağlığındaki yeri konularında çalışmalar yapan kişidir.

Ülke hayvancılık politikalarına duyarlı, hayvan sağlığı ile ilgili konularda ülke gereksinimlerinin bilincinde ve bu yönde kendini geliştirebilen, çiftlik ve ev hayvanlarına yönelik üretim ve klinik bilgiye sahip, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla ilgili donanımlı, davranışları veteriner hekimliği meslek etiği ve geleneklerine uygun, veteriner hekimliği biliminin ilerlemesi için çalışan, hastalarına ve hasta sahiplerine karşı sorumlu, çevre koşullarına göre en yüksek veteriner hekimliği standartlarını kullanan, gıda güvenliğinde söz sahibi ve hayvan refahını ön planda tutan veteriner hekimler yetiştirmek.

Veteriner Hekimlerde Olması Gereken Özellikler

Veteriner hekim olmak isteyenlerin;
– Normalin üzerinde bir akademik yeteneğe sahip,
– İnceleme, araştırma merakı olan, iyi gözlem yapabilen,
– Fen bilimlerine özellikle biyolojiye ve kimyaya ilgi duyan,
– Hayvanlarla ilgilenmekten hoşlanan,
– Çabuk ve doğru karar verebilen,
– Sabırlı, dikkatli, düzenli,
– Görme, işitme duyuları ile el ve ayakları sağlam,
– Sorumluluk sahibi
kimseler olmaları gerekir.

Veteriner Hekimlerin İş Bulma Olanakları

Veteriner hekimlerin çalışabileceği çok sayıda iş bulunmaktadır.
• Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Gümrük Muhafaza Müdürlükleri’nin hayvan sağlığı bölümlerinde,
• Türk Silahlı Kuvvetleri hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde,
• Emniyet Genel Müdürlüğü,
• Türkiye Jokey Kulübü’ne bağlı hayvan hastanelerinde,
• Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin hayvan hastanesi, hayvan barınakları, kesimhaneler ve gıda denetim birimlerinde,
• Akademik personel olarak Veteriner Fakülteleri’nde ve Veteriner Meslek Liselerinde,
• Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu araştırma laboratuvarlarında,
• Et ve Balık Kurumu kesimhanelerinde,
• Özel klinik, poliklinik ve hayvan hastanelerinde,
• Özel at, sığır, koyun, keçi, tavuk çiftliklerinde,
• İlaç, yem ve hayvancılık ekipmanları alanlarında faaliyet gösteren özel firmalarda,
• Hayvan kesimi yapan özel kombinalarda ve şarküterilerde,
• Süt ve süt ürünleri işleyen özel firma ve mandıralarda,
• Hayvan derisi işleyen fabrikalarda çalışma imkânlarına sahiptirler.
• Halk sağlığı ve çevre sağlığıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarda

Veteriner Hekim İş İlanlarını inceleyin

Veteriner Hekimlerin Çalışma Ortamı ve Koşulları

Veteriner hekimler ayakta, oturarak, eğilerek, diz çökerek vb. çalışabilirler. Büroda çalıştığı gibi salgın ve paraziter hayvan hastalıkların görüldüğünde sık sık köylere gitmek zorunda kalabilir. Hayvanların bulunduğu ortamlar nemli olup, havada rahatsız edici koku vardır. Ayrıca tepme, düşme, ısırma, tırmalama gibi hayvanlardan gelebilecek tehlikelerle karşı karşıyadır.

Çalışma Saatleri: Veteriner hekim normal çalışma saatleri dışında, resmi tatil günlerinde de çalışmak zorunda kalabilir. Veteriner hekimler, tüm acil müdaheleler için 7 gün 24 saat esasına göre nöbetçi ekip veya serbest veteriner hekim olarak sağlık hizmeti vermektedirler.

İş Güvenliği: Çalışırken iş elbisesi (önlük) giyer, eldiven ve maske kullanır. Hayvanların muayenesi ve tedavisinde gerekli tıbbi önlemler alınmalıdır.

Veteriner Hekim Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Veteriner hekim olabilmek için Veteriner Fakültelerinin birinden mezun olmak gerekir. Veterinerlik bölümü 5 yıllık lisans bölümüdür. Öğrencilerin mezun olabilmeleri zorunlu derslerinin hepsini başarı ile tamamlamaları gerekmektedir ve zorunlu stajlarını tamamlamaları gerekmektedir.
Veterinerlik eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler yüksek lisans derecesiyle mezun olur ve “Veteriner Hekim” unvanı verilir.
Veteriner Hekimliği Tarihi, Anatomi, Biyometri, Histoloji, İmmunoloji ve Seroloji, Fizyoloji, Biyokimya, Zootekni, Yem Maddeleri ve Yem Teknolojisi, Biyoteknoloji, Laboratuar Hayvanları, Etholoji, Viroloji, Parazitoloji, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıklar, Farmakoloji, Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama, Süt Bilimleri ve Teknolojisi, Patoloji, Doğum Bilgisi ve Jinekoloji, Ortopedi ve Ayak Hastalıkları, İç Hastalıkları, Helmintoloji öğrencilerin aldığı dersler arasında yer alıyor. Son dönemde de İntörn Veteriner Hekim olarak eğitim alırlar.

Veteriner Hekimlerin Görevleri

– İş organizasyonu yapar, Çevre koruma önlemleri alır,
– İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
– Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
– Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.
– Yurdun çeşitli bölgelerinin, iklim, tarımsal yapı ve pazarlama koşullarına uygun hayvan tür ve ırklarının saptanması, mevcut olanların iyileştirilmesi, verimlerini artırıcı yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması gibi çalışmalarda bulunur,
– Hayvanların hastalık, sakatlık ve yaralarını teşhis ederek, gerekli ameliyat ve tedavilerini yapar,
– Hayvansal besinlerin sağlıklı bir biçimde ve yeterince üretilmesini sağlar, halkı hayvansal besinlerle yayılabilecek hastalıklardan korumak için, besinlerin kalite yönünden denetimini yapar ve sağlıklı bir biçimde hazırlanması,korunması,taşınması için uygun yöntemleri araştırır,
– Hayvanların bakım ve beslenmesi, sağlıklarının korunması, hayvan ürünlerinin değerlendirilmesi konularında, hayvan yetiştiricilerini aydınlatmak amacıyla eğitim programları düzenler ve bu konularda yazılı kaynaklar hazırlar, bunların basım ve dağıtımının gerçekleştirilmesini sağlar,
– Salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının önlenmesi için her türlü tıbbi çalışmaları yapar, gerekli tedbirleri alır ve aşı, serum vb. ilaçlar üzerinde araştırmalar yapar, var olanları hazırlar ve uygular,
– Suni tohumlama ve embriyo transferi gibi biyoteknolojik yöntemlerle hayvanlarda döl verimini artırma ve ıslah çalışmalarında bulunur. Damızlık hayvan yetiştirilmesini sağlar,
– Zoonozların yayılmasını önler ve tedavi yöntemleri geliştirir.

Veteriner Hekim Maaşları Ne Kadardır?

İşyeri Veteriner Hekimlerinin ücretleri, Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez konseyi tarafından onaylanan asgari ücretin altında olamaz. Belirlenen asgari ücret net ücret olup herhangi bir kesinti uygulanamaz.

Asgari (En Düşük) Veteriner Hekim Maaşları (Tam Zamanlı/Net)

2015 yılı asgari veteriner hekim maaşı 3.000 TL
2016 yılı asgari veteriner hekim maaşı 3.300 TL
2017 yılı asgari veteriner hekim maaşı 3.750 TL
2018 yılı asgari veteriner hekim maaşı 4.200 TL
2019 yılı asgari veteriner hekim maaşı 5.200 TL
2020 yılı asgari veteriner hekim maaşı 5.750 TL
2021 yılı asgari veteriner hekim maaşı 6.560 TL
2022 yılı asgari veteriner hekim maaşı 9.200 TL

Veteriner Hekim Emeklilik Şartları Nelerdir?

Özel sektörde veteriner hekim olarak çalışan erkeklerin işe başlama zamanı 8 Eylül 1999’dan sonra ise 7000 gün prim ödedikleri takdirde 60 yaşında emekli olurlar. İşe başlama tarihleri 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra ise 7200 prim gününü doldurmaları gerekir. Emeklilik yaşı, 60’tan başlayıp 65’e kadar devam eder.

Özel sektörde veteriner hekim olarak çalışan kadınların işe başlama zamanı 8 Eylül 1999’dan sonra ise 7000 gün prim ödedikleri takdirde 58 yaşında emekli olurlar. İşe başlama tarihleri 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra ise 7200 prim gününü doldurmaları gerekir.

Kamuda veteriner hekim olarak çalışan erkekler, 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başladılar ise 25 yıl prim ödedikleri takdirde yaş sınırlaması olmadan primlerini tamamladıkları zaman emekli olurlar. 1 Mayıs 2008 itibarıyla işe başlayan erkekler ise 9000 prim gününü doldurdukları takdirde 60 yaşında emekli olur.

Kamuda veteriner hekim olarak çalışan kadınlar, 8 Eylül 1999 itibarıyla 25 yıl prim ödedikleri takdirde yaş sınırlaması olmadan primlerini doldurdukları zaman emekli olurlar. 1 Mayıs 2008 itibarıyla işe başlayan kadınlar ise 9000 prim gününü doldurdukları takdirde 58 yaşında emekli olur.

Kamu Dışında Görev Alan Veteriner Hekimlerin Çalışma Usul ve Esasları

Kamu Dışında Görev Alan Veteriner Hekimlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Eğitim ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin amacı amacı; Hayvansal üretim, hayvan sağlığı, çevre sağlığı, gıda güvenliği, veteriner tıbbi ve tıbbi olmayan ürünlerin üretimi ve hayvansal atıkların bertarafı ile ilgili alanlarda işyeri hekimi olarak çalışan Veteriner hekimlerin nitelikleri, eğitimleri, belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

 

İşyeri veteriner hekimlerin çalışma alanları şunlardır:

– Muayene, poliklinik ve hastaneler,
– Hayvancılık işletmeleri (üretim, damızlık, ıslah),
– Ev ve süs hayvanı satış yerleri,
– Hayvan eğitim ve barınma yerleri,
– Otel hizmeti veren hayvan bakımevleri,
– Yetiştirici Birlikleri
– Hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, park ve panayırlar
– Hayvansal artıkların toplanması ve bertarafı ile ilgili işletmeler,
– Veteriner teşhis, analiz ve üretim laboratuvarları,
– Deney hayvanı üretici, kullanıcı ve tedarikçileri ile deney hayvanları araştırma laboratuvarları
– Veteriner tıbbi ürünleri üreten, ithal eden, satan ve dağıtan işyerleri,
– Tıbbi olmayan Veteriner sağlık ürünlerini üreten, ithal eden ve satan işyerleri,
– Gıda üretim, işleme ve dağıtımı yapan işletmeler,
– Gıda kontrol laboratuvarları,
– Yem üretim, işleme ve dağıtımı yapan işletmeler,
– Haşere ve zararlılarla mücadele yapan işyerleri,
– Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmeleri,
– Eksperlik,
– Tarımsal danışmanlık büroları,
– Odaların teklifi ve konseyin onayı ile uygun görülen diğer çalışma alanları

Kamu dışı işyerlerinde görev alan veteriner hekimlerin yetki ve sorumlulukları şunlardır:
– Bu Yönergede belirlenmiş tüm görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken, mesleki hizmete yönelik mevzuata, bağlı bulunduğu Veteriner hekimler odasının almış olduğu kararlara ve tüm mesleki etik kurallara uymak,
– Görev yaptığı hizmet alanı ile ilgili Resmi makamlarca belirlenen yasal düzenlemelere uymak ve takip etmek, Yetkili idare tarafından yapılan resmi kontrol ve denetimler sırasında görevlilere gereken bilgi ve belgeleri sunmak, resmi kontrol ve denetime yardımcı olmak,
– İşyeri ile yapılan “tip sözleşme” kurallarına uymak,
– Hizmet Sözleşmesinde belirtilen gün ve saatlerde görev alanı dışında mesleki faaliyette bulunmamak,
– Görev yaptığı alanla ilgili haksız rekabet kurallarına fırsat vermemek,
– TVHB veya odalar tarafından belirlenen asgari ücret tarifesine uymak,
– TVHB, Oda ve yetkili idareler tarafından çalıştığı işyerinin faaliyeti ile ilgili düzenlenen ve katılınması zorunlu olarak belirlenen eğitim ve kurslara katılmak zorundadır

İşyeri veteriner hekiminin görev aldığı çalışma alanı ile ilgili yetki ve sorumlulukları şunlardır:

Hayvancılık İşletmelerinde;

Hayvancılık işletmelerinde görev alan veteriner hekimler, işletmenin çalışma alanına göre;
Hayvan Sağlığı, Yem güvenliği, Hayvan refahı, Suni tohumlama veya embriyo transferleri, Hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması, Hijyen kurallarının uygulanması ve bu konuda personel eğitimi, İlaç uygulamalarının kayıtları ve takibi, Veteriner hekim, yukarıda belirtilen konularda ilgili yönetmeliklerin gereğini yerine getirmek üzere uygulanması gereken prosedürleri bir plan dahilinde belirler ve işletme sahibine bir rapor halinde bildirir ve uygulamaları takip eder.
İşletme sahibi ile yapılan sözleşmede belirlenen ve veteriner hekimin bizzat kendisinin uygulama yapması zorunlu konularda gerekli uygulamaları yapar.

Yetiştirici veya Damızlık Birlikleri ile Kooperatiflerde;

Yetiştirici Birlikleri ve kooperatiflerde görev alan Veteriner Hekimler, Birliğin çalışma alanına giren hayvan türü veya ırkı ile çalışma amacı doğrultusunda;
Bu konuda yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde yetiştirme ve ırk ıslahı çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek, Suni tohumlama veya embriyo transferi uygulamalarını yapmak ve/veya denetlemek, Kayıtların düzenli tutulması için gerekli düzenleme ve/veya görevlendirme yapmak, Suni tohumlama veya embriyo transferi uygulamalarında Veteriner Hekimleri Odasının belirlediği “Asgari Ücret” e uyulmasını sağlamak, Yapılan sözleşme gereği Veteriner Hekimin bizzat yapması gerekli uygulamaları yapmak.

Gıda İşletmelerinde;

Gıda işletmelerinde görev alan Veteriner Hekimler işletmenin çalışma alanına göre;
İşletmenin uyması gerekli yönetmelik hükümleri doğrultusunda izlenebilirliği sağlayan kayıtların takibi, iyi hijyen uygulamaları veya tehlike analizi ve krıtik kontrol noktaları/HACCP uygulamaları, gibi güvenli gıda üretimini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak ve bu kuralların uygulanmasını takip etmek,
Resmi veya yetkilendirilmiş Veteriner Hekimin görev aldığı kanatlı kesimhanelerinde gerektiğinde muayene görevini üstlenmek (bu durumun sözleşmede belirtilmesi gerekir)
Resmi veya yetkilendirilmiş Veteriner Hekimin görev aldığı işletmelerde; işletmeyi ilgili yönetmelikler çerçevesinde kontrol ve denetime hazır bulundurulmasını sağlamak ve denetimlerde belirlenen eksiklikleri işletmeye bildirerek giderilmesi için gerekli tedbirleri aldırmak.
Personel için gerekli olan eğitimleri yapmak veya yaptırmak.

Hayvansal artıkların toplanması ve bertarafı ile ilgili işletmelerde;

Bu tür işletmelerde görev alan Veteriner Hekimler işletmenin çalışma alanına göre;
“İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde işletmede alınması gerekli tedbirleri belirler, yazılı olarak işletmeye bildirir ve uygulamaları takip eder.

Hayvan satış yerlerinde;

Hayvan satış yerlerinde görev alan Veteriner Hekimler satış yerinin çalışma alanına göre;
“Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik” ve “Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” te yer alan hijyen, hayvan refahı ve hayvan sağlığı ile ilgili hükümlerin uygulanması ile ilgili çalışmaları yaparak alınması gerekli tedbirleri belirler, işletme sahibine bildirir ve uygulamaları takip eder. Eksiklikleri belirler, giderilmesi için rapor halinde İşletme sahibine iletir.
Veteriner hekim satış yerine gelen hayvanları muayene eder ve belgelerini kontrol eder. Hasta veya belgeleri tam olmayan hayvanları satış yerine alınmasını engeller.

Laboratuvarlarda;

Laboratuvarda çalışan veteriner hekim “Veteriner teşhis ve analiz laboratuvarları yönetmeliği”, “Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” te belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir.

Veteriner Sağlık Ürünleri ile ilgili işletmelerde;

Veteriner sağlık ürünleri ile ilgili işletmelerde çalışan veteriner hekimler, bu işletmede üstlendikleri görevin özelliğine göre “Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik”, “Tıbbi olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği” inde bu görevler için belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir.

Eksperlik;

Çeşitli kurum ve kuruluşlar adına eksperlik veya bilirkişilik yapan veteriner hekim çalışma bölgesindeki veteriner hekimleri odasına kayıtlı olmak ve oda tarafından belirlenen asgari ücrete uymak zorundadır.

Yem İşletmelerinde;

Yem işletmelerinde görev alan veteriner hekim yemle ilgili yasal düzenlemelerde yer alan üstlendiği görevle ilgili olarak belirlenen yetki ve sorumlulukları yerine getirir.

Haşere ve zararlılarla mücadele işlerinde;

Haşere ve zararlılarla mücadele işlerinde çalışan veteriner hekim bu konuda yapılan yasal düzenlemelerde belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir

Muayene, poliklinik ve hayvan hastaneleri;

Veteriner Hekim, 6343 sayılı “Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun” ile Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği ve Hayvan Hastanesi Yönetmeliğinde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde görevini yürütecektir.

Deneysel ve Bilimsel Amaçlı Kullanılan Hayvanların Üretim Yerleri;

“Deneysel Ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik” te alacağı görev konusunda belirlenen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde görevini yerine getirir.

Eğitim ve Belgelendirme

TVHB İşyeri Veteriner Hekimlerinin çalışma alanları ile ilgili eğitim programları hazırlar ve uygular
İşyeri Veteriner Hekimi olarak görevlendirme yapılabilmesi için Veteriner Hekim çalışma alanı ile ilgili belirlenen eğitimlere katılarak belge almış olması zorunludur.
Doktora veya uzmanlık yapmış olan Veteriner Hekimlerin doktora veya uzmanlık alanları ile ilgili iş kollarında istihdam edilmeleri halinde bu hüküm aranmaz.

Sözleşme ve Onay

Bu Yönerge çerçevesinde çalışacak Veteriner hekimler, TVHB tarafından çalışma alanları ile ilgili olarak hazırlanarak Odalara gönderilen tip sözleşmeleri işverenle birlikte imzalayarak notere onaylattıktan sonra Oda yönetim kuruluna başvururlar.
– Oda yönetim kurulları; sözleşmeleri, ilgili mevzuat ve Yönetmelikler ile Birlik Genel Kurul kararlarına uygunluk bakımından inceleyip başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde onaylar.
– İlgili mevzuat ve Birlik Genel Kurul kararlarına aykırılığı tespit edilen sözleşmeler, gerekli düzeltmeler yapılıncaya kadar onaylanmaz
– Sözleşmeler, Oda tarafından onaylandıktan ve Çalışma İzin Belgesinin düzenlenmesinden sonrayürürlüğe girer
– Oda yönetim kurulu tarafından, onaylanmış bir sözleşme olmaksızın herhangi bir işyerinde Veteriner Hekimlik yapılamaz.

Asgari ücret

– İşyeri Veteriner Hekimlerinin ücretleri, TVHB tarafından onaylanan asgari ücretin altında olamaz.
– Asgari ücret tarifesi her yıl Ocak ayında odalar tarafından belirlenir ve Merkez Konseyi tarafından onaylanarak kesinleşir. Belirlenen asgari ücret net ücret olup herhangi bir kesinti uygulanamaz.
– Belirlenen asgari ücretler, günde sekiz saat aynı iş yerinde çalışan Veteriner Hekimler için geçerlidir. Yarım gün veya daha az süreli çalışmayı gerektiren durumlarda ücret belirleme işi çalışma zamanı ile orantılı olarak ilgili Odalarca yapılır.
– Bu yönerge kapsamında görev alan Veteriner Hekimler TVHB veya Odalar tarafından belirlenen asgari ücret tarifesine uymak zorundadır.
– Veteriner Hekimler, çalıştıkları kurumun meslek icrası ile ilgili verdiği hizmetlerde, Birlik tarafından onaylanan asgari ücretin uyulmasından sorumludur.

Veteriner Hekimlerin İş İmkanları ve Çalışma Alanları

Çalışma Alanıİşin NeviYasal Dayanak
Veteriner Poliklinikleri, MuayenehaneSorumlu Yönetici ve Veteriner Hekim6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun
Özel Hayvan HastaneleriSorumlu Yönetici ve Veteriner HekimHayvan Hastaneleri Yönetmeliği
Serbest Veteriner HekimlikVeteriner HekimVeteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği
Veteriner teşhis, analiz ve üretim laboratuvarlarıSorumlu Yöneticilik ve Veteriner HekimVeteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği
Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim YerleriSorumlu Veteriner HekimEv ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik
Gıda üretim, işleme ve dağıtımı yapan işletmelerSorumlu Yöneticilik5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile ilgili yönetmelikler
Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesisleri (Kombina, Mezbaha, Üretim Tesisi, Soğuk Hava Depoları)Sorumlu Yöneticilik ve Muayene Veteriner HekimiKırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Kanatlı Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesisleri (Kombina, Kesimhane, Üretim Tesisi, Soğuk Hava Deposu)Sorumlu Yöneticilik ve Muayene Veteriner HekimiKanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Gıda Kontrol LaboratuvarlarıSorumlu Yöneticilik ve Laboratuvar Teknik PersonelGıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik
Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış YerleriSorumlu Yöneticilik1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği
Hazır Kıyma Satış YerleriSorumlu Veteriner Hekim5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile ilgili yönetmelikler
Ham Deri Depolama TesisleriSorumlu YöneticilikDerilerin Elde Edilmesi, Taşınması, Toplanması, Korunması Ambalajlanması ve Depolanması Hakkında Yönetmelik
Yem Fabrikaları, Yem üretim, işleme ve dağıtımı yapan işletmelerSorumlu Müdür / İşletme Şefi / Danışman5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik
Embriyo ve Sperma Üretim MerkezleriSorumlu Yöneticilik ve Veteriner HekimSperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
Özel HaralarSorumlu Veteriner HekimSafkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelik
Kanatlı Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmeleriSorumlu Teknik Müdür ve Veteriner HekimKuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yönetmeliği
Hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, park ve panayırlarSorumlu Yöneticilik, Veteriner HekimHayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Veteriner Biyolojik Ürünleri İthal Eden FirmalarSorumlu Veteriner HekimVeteriner Biyolojik Numunelerinin Alınması, Nakledilmesi, İthalatı, İhracatı ve Laboratuvar Şartlarına Dair Yönetmelik
Veteriner İlaç İmal / İthal Eden FirmalarVeteriner HekimVeteriner İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Ruhsat Yönetmeliği, Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik
Islah Amaçlı Yetiştirici BirlikleriYöneticilik ve Veteriner HekimIslah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Organik Tarım Kontrol ve / veya Sertifikasyon KuruluşlarıTemsilciOrganik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Haşere ve zararlılarla mücadele yapan işyerleriSorumlu MüdürHalk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Hayvancılık işletmeleri (üretim, damızlık, ıslah, hayvanat bahçeleri)Sorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik
Veteriner ve Beşeri İlaç/Aşı FirmalarıYöneticilik / Mümessil / İlaç Satış Sorumlusu-
Marketler - Alışveriş MerkezleriSorumlu Yöneticilik, Yiyecek - İçecek Alım Sorumlusu-
Hayvancılık ve Su Ürünleri Üretim İşletmeleriYöneticilik ve Veteriner Hekim-
Damızlık Hayvan Satan ŞirketlerYöneticilik ve Veteriner Hekim-
Hayvancılık ve Veteriner Hekimlik Aletleri/ Malzeme İmal Eden ve Pazarlayan ŞirketlerYöneticilik / Mümessil-
Otel hizmeti veren hayvan bakımevleriSorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik
Yetiştirici BirlikleriSorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik
Hayvansal artıkların toplanması ve bertarafı ile ilgili işletmelerSorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik
Deney hayvanı üretici, kullanıcı ve tedarikçileri ile deney hayvanları araştırma laboratuvarlarıSorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik
Veteriner tıbbi ürünleri üreten, ithal eden, satan ve dağıtan işyerleriSorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik
Tıbbi olmayan Veteriner sağlık ürünlerini üreten, ithal eden ve satan işyerleriSorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik
Eksperlik hizmetleriSorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik
Tarımsal danışmanlık hizmetleriSorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik

Ayrıca Bakınız

* Liste zamanla güncellenecektir. Sizde iş imkanları ve çalışma alanları ile ilgili fikirlerinizi çekinmeden yorum olarak bu konuya yazabilirsiniz.
* Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
* Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
* Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

Kaynaklar

  1. Resmi Gazete: Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden: KAMU DIŞINDA GÖREV ALAN VETERİNER HEKİMLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ (13 Temmuz 2015 PAZARTESİ, Sayı : 29415) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150713-9.htm
  2. 02.02.2008 tarih ve 26775 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik”
  3. https://veteriner.istanbulc.edu.tr/tr/content/aday-ogrenci-637323007561320734/is-imkanlari
blank

Veteriner Hekim

Üyelik Tarihi:  8 October 2021