1. Anasayfa
  2. Veteriner Hekimlik
  3. Veteriner Hekimlerin Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

veteriner-hekimlerin-calisma-alanlari-is-imkanlari
Veteriner hekimler, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Hayvan Islahı ve Üretim Kurumlarında, Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri Bölge Laboratuarlarında, Et ve Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu, Yapağı ve Tiftik A.Ş, Yem Sanayiinde, belediyelerde, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Laboratuarlarında, ordu hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde, ilaç firmaları, özel sektör çiftlikleri ve hayvansal üretime dayalı gıda sanayiinde, halk sağlığı ve çevre sağlığıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapabilir ve kendi kliniklerini açabilirler.

Veteriner Hekimlerin İş İmkanları ve Çalışma Alanları

Çalışma Alanıİşin NeviYasal Dayanak
Veteriner Poliklinikleri, MuayenehaneSorumlu Yönetici ve Veteriner Hekim6343 sayılı sayılı Kanun ve Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği
Özel Hayvan HastaneleriSorumlu Yönetici ve Veteriner HekimHay.Hastane.Kur.Açıl.Çal.ve Den.Us.Es.Yön.
Serbest Veteriner HekimlikVeteriner Hekim (her veteriner hekim kendi adına ruhsatlı muayenehane açabilir) 6343 sayılı sayılı Kanun ve Veteriner Hekim Muayene-hane ve Poliklinik Yönetmeliği
Veteriner teşhis, analiz ve üretim laboratuvarlarıSorumlu Yöneticilik ve Veteriner HekimÖzel Veteriner Laboratuvarları Yönetmeliği
Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim YerleriSorumlu Veteriner HekimEv ve Süs Hay.Satış.Barın.ve Eğt.Yer.Kur.Açı.Ruh. Çal.ve Den.Usul ve Esas.Dair Yön.
Gıda üretim, işleme ve dağıtımı yapan işletmelerSorumlu Yöneticilik5179 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik
Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesisleri (Kombina, Mezbaha, Üretim Tesisi, Soğuk Hava Depoları)Sorumlu Yöneticilik ve Muayene Veteriner HekimiKırmızı Et ve Et Ürünleri Üreten Tesis. Kur. Açılış ve Den. Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Kanatlı Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesisleri (Kombina, Kesimhane, Üretim Tesisi, Soğuk Hava Deposu)Sorumlu Yöneticilik ve Muayene Veteriner HekimiKanatlı Hay. Et ve Et Ürün. Üret. Tesis. Kuruluş Açılış ve Den. Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Gıda Kontrol LaboratuvarlarıSorumlu Yöneticilik ve Laboratuvar Teknik PersonelÖzel Gıda Kont. Lab. Kur. ve Faal. Hk. Yönetmelik
Su Ürünleri Toptan ve Parakende Satış YerleriSorumlu Yöneticilik1380 sayılı Kanun ve Su Ürünleri Toptan ve Parakende Satış Yerleri Yönetmeliği
Hazır Kıyma Satış YerleriSorumlu Veteriner HekimSağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hiz.Gen.Md. 17.04.2000 tarih ve 2000/24 no’lu Genelgesi
Ham Deri Depolama TesisleriSorumlu YöneticilikDerilerin Elde Edil. Taşın. Top. Korun. Ambalaj ve Depolanması Hakkında Yönetmelik
Yem Fabrikaları, Yem üretim, işleme ve dağıtımı yapan işletmelerSorumlu Müdür / İşletme Şefi / DanışmanYem Yönetmeliği
Embriyo ve Sperma Üretim MerkezleriSorumlu Yöneticilik ve Veteriner HekimEmbriyo ve Sperma Üret. Merkez.Kur.Çalış.Es. ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
Özel HaralarSorumlu Veteriner HekimSafkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy KütüğüneKayıtlarına Dair Yönetmelik
Kanatlı Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmeleriSorumlu Teknik Müdür ve Veteriner HekimKuluçkahane ve Damızlık İşletmeleri Yönetmeliği
Hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, park ve panayırlarSorumlu Yöneticilik, Veteriner HekimHay.Paz.Ruh.ve Den.Usul ve Esas.Hk.Tebliğ
Veteriner Biyolojik Ürünleri İthal Eden FirmalarSorumlu Veteriner HekimVet.Biy.Ürün.İth.Uyulacak Esaslar Hk.Tebliğ
Veteriner İlaç İmal / İthal Eden FirmalarVeteriner HekimVeteriner İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Ruhsat Yönetmeliği
Islah Amaçlı Yetiştirici BirlikleriYöneticilik ve Veteriner HekimIslah Amaçlı Yet.Bir.Kur. ve Hizmet.Hk.Yön.
Organik Tarım Kontrol ve / veya Sertifikasyon KuruluşlarıTemsilciOrganik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönet.
Haşere ve zararlılarla mücadele yapan işyerleriSorumlu MüdürHalk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönet.
Hayvancılık işletmeleri (üretim, damızlık, ıslah, hayvanat bahçeleri)Sorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik
Veteriner ve Beşeri İlaç/Aşı FirmalarıYöneticilik / Mümessil / İlaç Satış Sorumlusu-
Marketler - Alışveriş MerkezleriYiyecek - İçecek Alım Sorumlusu-
Hayvancılık ve Su Ürünleri Üretim İşletmeleriYöneticilik ve Veteriner Hekim-
Damızlık Hayvan Satan ŞirketlerYöneticilik ve Veteriner Hekim-
Hayvancılık ve Veteriner Hekimlik Aletleri/ Malz. İmal Eden ve Pazarlayan ŞirketlerYöneticilik / Mümessil-
Otel hizmeti veren hayvan bakımevleriSorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik
Yetiştirici BirlikleriSorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik
Hayvansal artıkların toplanması ve bertarafı ile ilgili işletmelerSorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik
Deney hayvanı üretici, kullanıcı ve tedarikçileri ile deney hayvanları araştırma laboratuvarlarıSorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik
Veteriner tıbbi ürünleri üreten, ithal eden, satan ve dağıtan işyerleriSorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik
Tıbbi olmayan Veteriner sağlık ürünlerini üreten, ithal eden ve satan işyerleriSorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik
Eksperlik hizmetleriSorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik
Tarımsal danışmanlık hizmetleriSorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik

Kamu Dışında Görev Alan Veteriner Hekimlerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ
(Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden)

İşyeri veteriner hekimlerin çalışma alanları şunlardır:

a) Muayenehane, poliklinik ve hastaneler,
b) Hayvancılık işletmeleri (üretim, damızlık, ıslah, hayvanat bahçeleri),
c) Ev ve süs hayvanı satış yerleri,
ç) Hayvan eğitim ve barınma yerleri,
d) Otel hizmeti veren hayvan bakımevleri,
e) Yetiştirici Birlikleri,
f) Hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, park ve panayırlar,
g) Hayvansal artıkların toplanması ve bertarafı ile ilgili işletmeler,
ğ) Veteriner teşhis, analiz ve üretim laboratuvarları,
h) Deney hayvanı üretici, kullanıcı ve tedarikçileri ile deney hayvanları araştırma laboratuvarları,
ı) Veteriner tıbbi ürünleri üreten, ithal eden, satan ve dağıtan işyerleri,
i) Tıbbi olmayan Veteriner sağlık ürünlerini üreten, ithal eden ve satan işyerleri,
j) Gıda üretim, işleme ve dağıtımı yapan işletmeler,
k) Gıda kontrol laboratuvarları,
l) Yem üretim, işleme ve dağıtımı yapan işletmeler,
m) Haşere ve zararlılarla mücadele yapan işyerleri,
n) Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmeleri,
o) Eksperlik hizmetleri,
ö) Tarımsal danışmanlık hizmetleri.

Kamu dışı işyerlerinde görev alan veteriner hekimlerin yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bu Tebliğde belirlenmiş tüm yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken, mesleki hizmete yönelik mevzuata, bağlı bulunduğu veteriner hekimler odasının almış olduğu kararlara ve tüm mesleki etik kurallara uymak,
b) Görev yaptığı hizmet alanı ile ilgili yasal düzenlemelere uymak, yetkili idare tarafından yapılan resmi kontrol ve denetimler sırasında görevlilere gereken bilgi ve belgeleri sunmak, resmi kontrol ve denetime yardımcı olmak,
c) İşyeri ile imzalanan sözleşme kurallarına uymak,
ç) Sözleşmede belirtilen çalışma gün ve saatlerinde, görev alanı dışında mesleki faaliyette bulunmamak,
d) Görev yaptığı alanla ilgili haksız rekabet kurallarına fırsat vermemek,
e) TVHB veya odalar tarafından belirlenen asgari ücret tarifesine uymak,
f) TVHB, Oda ve yetkili idareler tarafından çalıştığı işyerinin faaliyeti ile ilgili düzenlenen ve katılması zorunlu olarak belirlenen eğitim ve kurslara katılmak.

İşyeri veteriner hekiminin görev aldığı çalışma alanı ile ilgili yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Hayvancılık işletmelerinde görev alan veteriner hekimler, işletmenin çalışma alanına göre; hayvan sağlığı, yem güvenliği, hayvan refahı, suni tohumlama veya embriyo transferleri, hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması, hijyen kurallarının uygulanması ve bu konuda personel eğitimi, ilaç uygulamalarının kayıtları ve takibi gibi konulardan sorumludur. Veteriner hekim, yukarıda belirtilen konularda ilgili yönetmeliklerin gereğini yerine getirmek üzere uygulanması gereken prosedürleri bir plan dahilinde belirler ve işletme sahibine yazılı olarak bildirir ve uygulamaları takip eder. İşletme sahibi ile yapılan sözleşmede belirlenen ve veteriner hekimin bizzat kendisinin uygulama yapması zorunlu konularda gerekli uygulamaları yapar.
b) Yetiştirici veya damızlık birlikleri ile kooperatiflerde görev alan veteriner hekimler, birliğin çalışma alanına giren hayvan türü veya ırkı ile ilgili çalışma amacı doğrultusunda; bu konuda yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde yetiştirme ve ırk ıslahı çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek, suni tohumlama uygulamalarını yapmak ve/veya sorumluluğunda yaptırmak, kayıtların düzenli tutulması için gerekli düzenleme ve/veya görevlendirme yapmak ve yapılan sözleşme gereği veteriner hekimin bizzat yapması gerekli uygulamaları yapmakla sorumludur.
c) Gıda işletmelerinde görev alan veteriner hekimler işletmenin çalışma alanına göre; işletmenin uyması gerekli yönetmelik hükümleri doğrultusunda izlenebilirliği sağlayan kayıtların takibi, iyi hijyen uygulamaları veya tehlike analizi ve krıtik kontrol noktaları/HACCP uygulamaları gibi güvenli gıda üretimini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak ve bu kuralların uygulanmasını takip etmek, resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimin görev aldığı kanatlı kesimhanelerinde gerektiğinde muayene görevini üstlenmek (bu durumun sözleşmede belirtilmesi gerekir), resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimin görev aldığı işletmelerde; işletmeyi ilgili yönetmelikler çerçevesinde kontrol ve denetime hazır bulundurulmasını sağlamak ve denetimlerde belirlenen eksiklikleri işletmeye bildirerek giderilmesi için gerekli tedbirleri aldırmak, personel için gerekli olan eğitimleri yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
ç) Hayvansal artıkların toplanması ve bertarafı ile ilgili işletmelerde görev alan veteriner hekimler işletmenin çalışma alanına göre, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işletmede alınması gerekli tedbirleri belirler, yazılı olarak işletmeye bildirir ve uygulamaları takip eder.
d) Hayvan satış yerlerinde görev alan veteriner hekimler satış yerinin çalışma alanına göre, ilgili mevzuatta yer alan hijyen, hayvan refahı ve hayvan sağlığı ile ilgili hükümlerin uygulanması ile ilgili çalışmaları yaparak alınması gerekli tedbirleri belirler, işletme sahibine bildirir ve uygulamaları takip eder. Eksiklikleri belirler, giderilmesi için yazılı olarak İşletme sahibine iletir.
e) Laboratuvarlarda görev alan veteriner hekimler, çalıştığı laboratuvarın çalışma alanına göre, veteriner hekim, ilgili mevzuatta belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir.
f) Veteriner sağlık ürünleri ile ilgili işletmelerde çalışan veteriner hekimler, ilgili mevzuatta üstlendikleri görevin özelliğine göre belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir.
g) Çeşitli kurum ve kuruluşlar adına eksperlik veya bilirkişilik yapan veteriner hekim çalışma bölgesindeki veteriner hekimleri odasına kayıtlı olmak ve oda tarafından belirlenen asgari ücrete uymak zorundadır.
ğ) Yem işletmelerinde görev alan veteriner hekim yemle ilgili yasal düzenlemelerde yer alan üstlendiği görevle ilgili olarak belirlenen yetki ve sorumlulukları yerine getirir.
h) Haşere ve zararlılarla mücadele işlerinde çalışan veteriner hekim bu konuda yapılan yasal düzenlemelerde belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir.
ı) Muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerindeki veteriner hekimler, ilgili mevzuatta üstlendiği görevle ilgili olarak belirlenen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde görevini yürütür.
i) Deneysel ve bilimsel amaçlı kullanılan hayvanların üretim yerlerindeki veteriner hekimler, ilgili mevzuatta alacağı görev konusunda belirlenen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde görevini yerine getirir.

Sözleşme ve çalışma belgesi düzenlenmesi

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında görev alacak veteriner hekimler, işverenle iş mevzuatına uygun olarak hazırlanmış bir sözleşme imzalamak zorundadır. Bu sözleşmede; çalışma alanları ile ilgili yasal düzenlemelerde yer alan görev ve sorumluluklar, sosyal haklar, çalışma şartları ve ücret de yer alır.

(2) Oda yönetim kurulu; sözleşmelerin, iş kanunu, ilgili mevzuat, çalışma şartları ve asgari ücret bakımından uygun olması halinde, veteriner hekim adına çalışma belgesi düzenler.

(3) İmzalanmış sözleşmenin bir sureti odaya verilir.

(4) Sözleşmeler, Oda tarafından çalışma izin belgesinin düzenlenmesinden sonra yürürlüğe girer.

(5) Oda yönetim kurulu tarafından, çalışma izin belgesi düzenlenmeden herhangi bir işyerinde veteriner hekimlik yapılamaz.

Asgari ücret

MADDE 9 – (1) İşyeri veteriner hekiminin aylık asgari ücreti, 6343 sayılı Kanun ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre Konseyce belirlenir.

(2) Belirlenen asgari ücret, tam zamanlı çalışan (haftada 45 saat) veteriner hekimler için geçerlidir. Kısmi süreli çalışmayı gerektiren durumlarda, belirlenen tam zamanlı asgari ücret baz alınarak çalışma saati üzerinden belirlenir.

Liste zamanla güncellenecektir. Sizde iş imkanları ve çalışma alanları ile ilgili fikirlerinizi çekinmeden yorum olarak bu konuya yazabilirsiniz.

Kaynaklar:

  1. Resmi Gazete: Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden: KAMU DIŞINDA GÖREV ALAN VETERİNER HEKİMLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ (13 Temmuz 2015 PAZARTESİ, Sayı : 29415) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150713-9.htm
blank

Veteriner Hekim

Üyelik Tarihi:  2 January 2021