1. Anasayfa
 2. Veteriner Hekimlik
 3. Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
Veteriner Hekim Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Veteriner hekimlerin çalışma alanları ve iş bulma olanakları sayfasında veteriner hekimler hakkında en çok merak edilen bilgiler, yaptıkları işler, olması gereken özellikler, mesleki bilgi ve becerileri, çalışma ortamları ile çalışma koşulları, veteriner hekim olabilmek için hangi eğitimlerin alınması gerektiği, veteriner hekimlerin görev ve sorumlulukları, iş imkanları ve iş ilanları ile veteriner hekim maaşları gibi konuları inceleyebilirsiniz.

Ayrıca yurt dışında da veteriner hekimlik yapmak için gerekli bilgiler ile veteriner hekimlerin çalışma usul ve esasları ile veteriner hekimlikte emeklilik gibi konuları da inceleyebilir, fikir ve önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

veteriner hekim çalışma alanları ve i̇ş bulma

Veteriner Hekimlik Hakkında Bilgiler

Veteriner Hekim Ne Demek?

veteriner hekim

Veteriner, latince hayvan / hayvan ile ilgili anlamına gelmekte olup, veteriner hekim ise evcil ve yabani hayvanların hastalıklarının teşhis ve tedavileri, ıslahıyla uğraşan kimseye verilen isim. Her türlü hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavileri, hayvanların üreme ve ıslahlarıyla gıda kontrol hizmetleri, zoonoz hastalıkların (hayvanlardan insanlara bulaşan) önlenmesiyle uğraşan meslek dalına veteriner hekimlik denir.

Hayvanların evcilleştirilerek insanlara faydalı olmaya başlamasıyla birlikte veteriner hekimlik mesleği de ortaya çıkmaya başlamıştır. Hayvanların ehlileştirilmesiyle insanların beslenme işi daha düzenli hale gelmiş, bunların et, süt, yumurta, yün gibi verimlerinin daha fazla arttırılarak en yüksek verim elde etme yolları araştırılmaya başlanmıştır.

Veteriner hekimler mezuniyet belgelerini veya diplomalarını almadan önce veteriner fakültelerinde düzenlenen bir törende Merkez Konseyi veya oda temsilcisinin de katılımı ile veteriner hekimliği andını topluca okuyarak Meslek Yemini ederler.

Veteriner Hekimler Kimlerdir?

Hayvan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişidir. Veteriner hekimler evcil hayvanları, çiftlik hayvanları ve diğer hayvanların tıbbi durumlarını inceler, hastalıklarını teşhis ve tedavi ederler. Hayvanlarda görülen salgın hastalıkların ortaya çıkması ve yayılması için önlem alırlar. Görevlerini icra ederken modern tıbbın getirisi teknik cihaz ve aletlerden yararlanırlar.

Temel gıda maddesi olarak kullanılan her türlü hayvani gıda maddelerinin sağlık kurallarına uygunluğunu, temizliğini ve kalitesini kontrol eden, hayvandan hayvana ya da hayvandan insana geçebilecek hastalıkların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan kişidir.

Veteriner hekimlik insanlık tarihinde en eski mesleklerden biridir. Veteriner hekimlik tarihi konusunu inceleyebilirsiniz.

veteriner hekim kimdir?

Veteriner Hekimlerde Olması Gereken Özellikler

Veteriner Hekim olmak isteyenlerin

 • Normalin üzerinde bir akademik yeteneğe sahip,
 • İnceleme, araştırma merakı olan, iyi gözlem yapabilen,
 • Fen bilimlerine özellikle biyolojiye ve kimyaya ilgi duyan,
 • Hayvanlarla ilgilenmekten hoşlanan,
 • Çabuk ve doğru karar verebilen,
 • Sabırlı, dikkatli, düzenli,
 • Görme, işitme duyuları ile el ve ayakları sağlam,
 • Sorumluluk sahibi
 • Organizasyon kabiliyeti yüksek

özellikleri olması gerekir.

veteriner hekimlerde olması gereken özellikler

Veteriner hekim; dünyadaki tüm hayvan türlerinin bakımı, sağlığı ve beslenmesi ile ilgilenen, hayvanların sağlığını korumak için önlemler alan, hastalıkların tanısını koyup tedavisini belirleyen, hayvanların üremeleri ve bakımları ile ilgilenen; aynı zamanda gıda hijyeni ve teknolojisi alanında faaliyet gösteren üniversitelerin Veteriner Fakültesinden lisans derecesinde mezun olmuş kişilerdir.

Veteriner Hekimler evcil, küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi, tedavisi, hayvanlar arasında salgın hastalık ve (zoonozlarla) hayvandan insana geçen hastalıklarla mücadele, hayvan ırklarının iyileştirilmesi, hayvansal ürünlerin artırılması, bunların insan sağlığındaki yeri konularında çalışmalar yapan kişidir.

Ülke hayvancılık politikalarına duyarlı, hayvan sağlığı ile ilgili konularda ülke gereksinimlerinin bilincinde ve bu yönde kendini geliştirebilen, çiftlik ve ev hayvanlarına yönelik üretim ve klinik bilgiye sahip, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla ilgili donanımlı, davranışları veteriner hekimliği meslek etiği ve geleneklerine uygun, veteriner hekimliği biliminin ilerlemesi için çalışan, hastalarına ve hasta sahiplerine karşı sorumlu, çevre koşullarına göre en yüksek veteriner hekimliği standartlarını kullanan, gıda güvenliğinde söz sahibi ve hayvan refahını ön planda tutan veteriner hekimler yetiştirmek.

Nasıl Veteriner Hekim Olunur?

Veteriner hekim olabilmek için Üniversitelerin Veteriner Fakültelerini kazanmak ve bu eğitimi başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir. Veteriner Fakültelerinde 5 yıllık eğitim ve öğretim verilmektedir. Bazı fakültelerde 1 yıl isteğe bağlı yada zorunlu olarak Yabancı Diller Yüksek okullarında tercihen İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir. 3. ve 4. Sınıfların sonunda zorunlu Stajer Veteriner Hekimlik ve son sınıfta İntörn Veteriner Hekimlik eğitimi alırlar.

Mezunlar yüksek lisans derecesiyle Veteriner Hekim ünvanı alarak mezun olurlar. Mezuniyet sonrasında isteyenler Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Enstitüleri’nde doğrudan doktora yapılabilmekte veya spesifik bir dalda yüksek lisans eğitimine başvurulabilmektedir.

veteriner fakültesi eğitim

Veteriner Fakültesi nasıl kazanılır? Denklik ve Akreditasyon Nedir? Uzmanlık Eğitimi, Resmi Veteriner Hekimlik, Türkiye ve Dünya’da Veteriner Hekimlik Eğitimi, Ulusal Veterinerlik Çekirdek Eğitim Programı, Burs, Kredi ve Yurt İmkanları gibi konuları detaylı incelemek için Veteriner Hekimlik Eğitimi sayfasını inceleyebilirsiniz.

Veteriner Fakültelerinin müfredatları ülkelere göre farklılıklar gösterebilir. Bazı üniversite ve fakültelerde ise dördüncü yılda müfredatta öğrencilerin seçimine göre, Çiftlik Hayvanları Hekimliği ve Yetiştiriciliği, Küçük Hayvan Hekimliği, Kanatlı Hayvan Hekimliği ve Yetiştiriciliği, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi, Halk Sağlığı ve Egzotik ve Vahşi Hayvanlar gibi farklı alanlara yönelik eğitimler özelleşebilmektedir.

Veteriner Fakülteleri ile ilgili detayları incelemek için Türkiye’deki Veterine Fakülteleri ve Dünya’daki Veteriner Fakülteleri sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Veteriner Hekimlerin Çalışma Ortamı ve Koşulları

Veteriner hekimlik programından mezun olan veteriner hekimler; koruyucu hekimlik, hayvan hastalıklarının tanı ve tedavisi, hayvan refahı, hayvan ıslahı, hayvan besleme ve yetiştirme, hayvansal gıda üretimi ile kontrolü ve veteriner halk sağlığı gibi hizmetleri nitelikli bir şekilde sunabilmelidir.

veteriner kliniği çalışma ortamı

Veteriner hekimler ayakta, oturarak, eğilerek, diz çökerek vb. çalışabilirler. Büroda çalıştığı gibi salgın ve paraziter hayvan hastalıkların görüldüğünde sık sık köylere gitmek zorunda kalabilir. Hayvanların bulunduğu ortamlar nemli olup, havada rahatsız edici koku vardır. Ayrıca tepme, düşme, ısırma, tırmalama gibi hayvanlardan gelebilecek tehlikelerle karşı karşıyadır.

Çalışma Saatleri: Veteriner hekimler normal çalışma saatleri dışında, resmi tatil günlerinde de çalışmak zorunda kalabilir. Veteriner hekimler, tüm acil müdaheleler için 7 gün 24 saat esasına göre nöbetçi ekip veya serbest veteriner hekim olarak sağlık hizmeti vermektedirler.

İş Güvenliği: Çalışırken iş elbisesi (önlük) giyer, eldiven ve maske kullanır. Hayvanların muayenesi ve tedavisinde gerekli tıbbi önlemler alınmalıdır.

çalışma ortamı ve koşullar at veteriner hekimi

Veteriner Hekimlerin Görevleri

veteriner hekim ne i̇ş yapar

Veteriner hekimler; dünyadaki tüm hayvan türlerinin bakımı, sağlığı ve beslenmesi ile ilgilenen, hayvanların sağlığını korumak için önlemler alan, hastalıkların tanısını koyup tedavisini belirleyen, hayvanların üremeleri ve bakımları ile ilgilenen; aynı zamanda gıda hijyeni ve teknolojisi alanında faaliyet gösteren üniversitelerin Veteriner Fakültesinden lisans derecesinde mezun olmuş kişilerdir.

Ülke hayvancılık politikalarına duyarlı, hayvan sağlığı ile ilgili konularda ülke gereksinimlerinin bilincinde ve bu yönde kendini geliştirebilen, çiftlik ve ev hayvanlarına yönelik üretim ve klinik bilgiye sahip, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla ilgili donanımlı, davranışları meslek etiği ve geleneklerine uygun, biliminin ilerlemesi için çalışan, hastalarına ve hasta sahiplerine karşı sorumlu, çevre koşullarına göre en yüksek veteriner hekimliği standartlarını kullanan, gıda güvenliğinde söz sahibi ve hayvan refahını ön planda tutmaktadırlar.

Detaylar için Veteriner Hekimlerin Yetki ve Görevleri sayfasını inceyebilirsiniz.

 1. İş organizasyonu yapar, Çevre koruma önlemleri alır, Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.
 2. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular, Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
 3. Yurdun çeşitli bölgelerinin, iklim, tarımsal yapı ve pazarlama koşullarına uygun hayvan tür ve ırklarının saptanması, mevcut olanların iyileştirilmesi, verimlerini artırıcı yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması gibi çalışmalarda bulunur,
 4. Hayvanların hastalık, sakatlık ve yaralarını teşhis ederek, gerekli ameliyat ve tedavilerini yapar,
 5. Hayvansal besinlerin sağlıklı bir biçimde ve yeterince üretilmesini sağlar, halkı hayvansal besinlerle yayılabilecek hastalıklardan korumak için, besinlerin kalite yönünden denetimini yapar ve sağlıklı bir biçimde hazırlanması, korunması, taşınması için uygun yöntemleri araştırır,
 6. Hayvanların bakım ve beslenmesi, sağlıklarının korunması, hayvan ürünlerinin değerlendirilmesi konularında, hayvan yetiştiricilerini aydınlatmak amacıyla eğitim programları düzenler ve bu konularda yazılı kaynaklar hazırlar, bunların basım ve dağıtımının gerçekleştirilmesini sağlar,
 7. Salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının önlenmesi için her türlü tıbbi çalışmaları yapar, gerekli tedbirleri alır ve aşı, serum vb. ilaçlar üzerinde araştırmalar yapar, var olanları hazırlar ve uygular,
 8. Suni tohumlama ve embriyo transferi gibi biyoteknolojik yöntemlerle hayvanlarda döl verimini artırma ve ıslah çalışmalarında bulunur. Damızlık hayvan yetiştirilmesini sağlar,
 9. Zoonozların yayılmasını önler ve tedavi yöntemleri geliştirir.

Veteriner Hekimliği Mesleği

Veteriner hekimlik programından mezun olan veteriner hekim; koruyucu hekimlik, hayvan hastalıklarının tanı ve tedavisi, hayvan refahı, hayvan ıslahı, hayvan besleme ve yetiştirme, hayvansal gıda üretimi ile kontrolü ve veteriner halk sağlığı gibi hizmetleri nitelikli bir şekilde sunabilmelidir.

Mesleki Bilgiler

 • Veteriner Hekim; Veteriner hekimlik mevzuatına temel teşkil eden ulusal ve uluslararası düzenlemeleri bilir.
 • Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibidir.
 • Hayvan sağlığı, refahı ve halk sağlığı hizmet kalitesinin artırılmasına katkıda bulunacak düzeyde bilgiye sahiptir.
 • Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal (anatomik, histolojik), işlevsel (fizyolojik, biyokimyasal, vb.) ve davranışsal özellikleri hakkında bilgi sahibidir.
 • Klinik öncesi bilimler ile ilgili temel bilgilere sahip olmalıdır.
 • Hastalıkların teşhisi, korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgilere sahiptir.
 • Zoonoz hastalıklar hakkında yeterli bilgiye sahiptir
 • Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde biyoistatistik, seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgilerine sahiptir.
 • Yetiştiricilikte hayvan refahı kurallarını bilir.
 • Farklı hayvan türlerinin yetiştirme şekilleri, ihtiyaçları ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda verimli ve sağlıklı yetiştiricilik için gerekli yöntemler konusunda bilgi sahibidir.
 • Koruyucu hekimlik ve sürü sağlığı konuları da dâhil olmak üzere; hayvanların beslenmesi, beslenmeye bağlı hastalıkların tanımı, bu hastalıklardan korunma amaçlı özel besleme yöntemleri, özel yem hammaddeleri ve yem katkı maddelerini tanır. Ayrıca sağlığının korunması amacıyla yem hijyeni ve işleme teknolojisi ile ekonomik, sağlıklı, dengeli ve çevre dostu hayvan besleme bilgilerine sahiptir.
 • Klinik işletme yönetim ilkelerini bilir.
 • Kanıta dayalı veteriner hekimlik uygulamaları konusunda bilgi sahibidir.
 • Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini bilir.
 • Veteriner biyolojik ve tıbbi ürünlerinin yan etki ve reaksiyonlarını bilir.
 • Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
 • İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarında hijyen ve teknoloji ve kontrol yöntemleri bilgisine sahiptir.
 • Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim ve işletmecilik stratejileri konusunda bilgi sahibidir.
 • Deney hayvanları, hastalıkları ve uygulamaları hakkında temel bilgiye sahiptir

Sorumluluklar

 • Yetki ve sorumluluklarının farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahiptir.
 •  Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir.
 • Veteriner hizmetlerinin verildiği alanlarda sağlık ve biyogüvenliği teşvik eder, izler ve sürdürür.
 • Kalite güvence sistemleri hakkında bilgi sahibidir; risk yönetimi ilkelerini faaliyetlerinde uygular.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, aldığı görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
 • Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde mesleki etik ve deontoloji kuralları çerçevesinde diğer uzmanlar ile iş birliği içinde çalışır.
 • Mesleki deontolojiyi bilir ve uygular

Mesleki Beceriler

 • Hayvan sağlığı, refahı ve halk sağlığı standartlarına uygun olarak, hayvan türüne uygun önleyici programlar önerir ve uygular.
 • Tek veya sürü halindeki hayvanların ve bulunduğu çevrenin anamnezini doğru alır.
 • Eksik bilgi ve durumlarla başa çıkma ve değişime uyum sağlama becerisini gösterir.
 • Acil bir durumda tüm türlere müdahale eder ve ilk yardım gerçekleştirir.
 • Hasta hayvanları güvenli bir şekilde zabturapt altına alır ve müdahale eder. Bu işlemleri yaparken kendisine yardım edenleri yönlendirir.
 • Tam bir klinik muayene yapar.
 • Hayvanlarda olması muhtemel hastalıkları klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuvarlara gönderir ve/veya test eder.
 • Uygun tedavi planları geliştirir ve tedaviyi hastanın çıkarlarına ve mevcut kaynaklara göre uygular.
 • Veteriner tıbbi ürünler ve ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibidir. Akılcı ve sorumlu kullanımını göz önünde bulundurarak ilaçları reçetelendirir. İlaç etkileşimlerini ve zehirlenmeleri bilir ve tedavi uygulamalarını yapar.
 • Adli veteriner hekimlik konusunda bilgi sahibidir.
 • Uygun bilgi teknolojilerini kullanarak hasta ve numune kayıtlarını tutar, gerektiğinde hayvanların sağlık durumları ve verimleriyle ilgili raporları hazırlar.
 • Bulaşıcı ve salgın hastalıkların kontrolü̈ amacıyla, biyogüvenlik dâhil, gerekli önlemleri alır.
 • İhbarı zorunlu ve zoonotik hastalıkların belirtilerini tespit eder ve ilgili makamlara bildirmek de dâhil olmak üzere uygun önlemleri alır.
 • Ekipmanların sterilizasyonu ve giysilerin dezenfeksiyonu dâhil, biyogüvenlik prensiplerini doğru şekilde uygular.
 • Gerektiğinde güvenli bir şekilde sedasyon ve/veya anestezi yöntemlerini uygular.
 • Aseptik cerrahi prensiplerini uygular.
 • Ağrıyı değerlendirir ve yönetir.
 • Ötenazi gereken durumlarda uygun yöntemleri kullanır.
 • Her türlü tıbbi, kimyasal ve tehlikeli atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlar.
 • Bir hayvanın veya hayvan grubunun fiziksel durumunu, refahını ve yetiştirme koşullarını değerlendirir. Hayvan sahiplerine yetiştirme ilkeleri hakkında bilgi verir.
 • Irk ve yaş tayini yapar. Sürü yönetimi programlarını yapar ve uygular.
 • Hayvan türüne özgü bakım-besleme programlarını (gerekli yem maddeleri, yem katkı maddeleri, üretim teknolojileri, rasyon formülasyonlar) hazırlar ve uygular.
 • Gıda üretimi amacıyla yetiştirilen hayvanların kesim öncesi (ante-mortem) muayenesini yapar, sağlık durumlarını ve hayvan refahı ile ilgili hususları inceler. Gıda güvenliğini ve kalitesini etkileyen koşulları tanımlar, gıda zinciri için uygun olmayan hayvanları elimine eder.
 • Gıda amacıyla yetiştiriciliği yapılan hayvanların ölüm sonrası (post-mortem) et muayenelerini yapar, gözlemlerini kaydeder, numune alır, saklar, taşır ve ilgili birimlere gönderir.
 • İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretim aşamalarında görev alır, üretimin hijyenik olarak yapılmasını ve/veya üretimi denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü̈ yapar.
 • Veteriner hekimlik eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
 • İşletme ve bölge özelliklerini göz önünde bulundurarak, ekonomi prensiplerine uygun yetiştiricilik yapılmasını sağlar.
 • İş güvenliği ve biyogüvenlik tedbirlerini alır ve uygular.
 • Çevre sağlığı kurallarının bilincindedir ve doğayı korumaya yönelik uygulamaları yapar.
 • Deney hayvanlarında temel maniplasyon tekniklerini uygular, hayvan deneylerinde güvenilirlik ve hayvan kullanım etiği konularında evrensel kuralları uygular.
 • Gerektiğinde veteriner hekimlik mevzuatına temel teşkil eden yasalara ve bunlara bağlı olarak oluşturulmuş ikincil mevzuata ulaşma, bu düzenlemeleri yorumlama ve bu sayede hak, yetki ve sorumluluklarının sınırlarını öğrenebilme becerisine sahiptir.
 • Karşılaşacağı etik problemlerin çözümünde nedenselleştirme ve karar verme becerilerini kullanır.

Öğrenme

 • Doğru mesleki bilgiye ulaşır ve bunları gerektiğinde uygular.
 • Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler.
 • Mesleki gelişim ve yetenekler kazanmak için, yaşam boyu öğrenme ve eğitimi taahhüt eder. Edindiği mesleki tecrübeyi kaydederek kendinden sonrakilere aktarır.
 • Kullanacağı ilaçlarla ilgili uygun veri kaynaklarına erişir.
 • Mesleki bilgilerini güncel tutacağı ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği alanı ile ilgili kongre, sempozyum gibi mesleki etkinliklere katılır ve/veya güncel makalelerin yayınlandığı dergi ve kitapları takip eder.
 • Makale ve sunumları eleştirel olarak yorumlayabilir ve değerlendirebilir.
 • Performansını arttırmak için öz denetim ve akran grubu inceleme süreçlerine katılır.
 • Ulusal veteriner hekimlik mevzuatının temel prensipleri hakkında genel bilgileri kavrar, bu konular hakkında güncel ve güvenilir düzenlemelere ulaşır.

İletişim

 • Veteriner hekimin faaliyet gösterdiği ekonomik, sosyokültürel ve duygusal koşulları anlar.
 • İlgili kitleye uygun dili kullanarak hayvan sahipleri, işletme sahipleri/çalışanları, toplum, meslektaşlar, sivil toplum kuruluşları ve yetkili makamlar gibi kişi ve kurumlarla etkili iletişim kurar.
 • Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
 • Halk ve hayvan sağlığı ile refahını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
 • Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir.
 • Mesleki kurul ve kuruluşlarda alanı ile ilgili görevler alır.
 • Hayvanın ekonomik değeri, sağlığı, refahı ve halk sağlığı konularının ortak ele alınmasını gerektiren karmaşık problemlerde, ortaya çıkması olası gerilimlerin üstesinden gelebilme becerisine sahiptir.

Mevzuat ve Etik

 • Hukukun üstünlüğü ve anayasanın bağlayıcılığına inanır ve mesleki faaliyetleri sırasında bu ilkenin gereklerini yerine getirir.
 • Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir, gerektiğinde bu değerleri savunur.
 • İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin haklarına saygılıdır.
 • Tüm mesleki uygulamalarında hayvan refahını gözetir.
 • Çevreye karşı saygılı ve çevre sorunları konusunda duyarlıdır.
 • Çevre kirliliği, veteriner halk sağlığı, zoonozlar, antibiyotik dirençlilik, akılcıl ilaç kullanımı ve farmakovijilans konularına duyarlı olur.
 • Hastalık ve tedavi süreçlerini etik ve maliyet-etkin olarak planlar ve yönetir.
 • Sahiplenilen ve/veya kullanılan hayvanlara ilişkin etik algının biçimlendirilmesinde topluma liderlik eder.
 • Mesleki uygulamalar sırasında karşılaştığı problemlerin, ikilemlerin ahlaki niteliği olanlarını ayırt edebilir, bu ikilemin/problemin etik tartışma evreninin konusu olup olmadığını anlayabilir.

Veteriner Hekimlerin Çalışma Usul ve Esasları

Kamu Dışında Görev Alan Veteriner Hekimlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Eğitim ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin amacı amacı; Hayvansal üretim, hayvan sağlığı, çevre sağlığı, gıda güvenliği, veteriner tıbbi ve tıbbi olmayan ürünlerin üretimi ve hayvansal atıkların bertarafı ile ilgili alanlarda işyeri hekimi olarak çalışan Veteriner hekimlerin nitelikleri, eğitimleri, belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

İş Yeri Veteriner Hekimleri

İşyeri veteriner hekimlerin çalışma alanları şunlardır:

 • Muayene, poliklinik ve hastaneler,
 • Hayvancılık işletmeleri (üretim, damızlık, ıslah),
 • Ev ve süs hayvanı satış yerleri,
 • Hayvan eğitim ve barınma yerleri,
 • Otel hizmeti veren hayvan bakımevleri,
 • Yetiştirici Birlikleri
 • Hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, park ve panayırlar
 • Hayvansal artıkların toplanması ve bertarafı ile ilgili işletmeler,
 • Veteriner teşhis, analiz ve üretim laboratuvarları,
 • Deney hayvanı üretici, kullanıcı ve tedarikçileri ile deney hayvanları araştırma laboratuvarları
 • Veteriner tıbbi ürünleri üreten, ithal eden, satan ve dağıtan işyerleri,
 • Tıbbi olmayan Veteriner sağlık ürünlerini üreten, ithal eden ve satan işyerleri,
 • Gıda üretim, işleme ve dağıtımı yapan işletmeler,
 • Gıda kontrol laboratuvarları,
 • Yem üretim, işleme ve dağıtımı yapan işletmeler,
 • Haşere ve zararlılarla mücadele yapan işyerleri,
 • Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmeleri,
 • Eksperlik,
 • Tarımsal danışmanlık büroları,
 • Odaların teklifi ve konseyin onayı ile uygun görülen diğer çalışma alanları

Çalışma Alanları İle İlgili Yetki ve Sorumluluklar

İşyeri veteriner hekiminin görev aldığı çalışma alanı ile ilgili yetki ve sorumlulukları şunlardır:

Hayvancılık İşletmelerinde;

Hayvancılık işletmelerinde görev alan veteriner hekimler, işletmenin çalışma alanına göre;

 • Hayvan Sağlığı, Yem güvenliği, Hayvan refahı, Suni tohumlama veya embriyo transferleri, Hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması, Hijyen kurallarının uygulanması ve bu konuda personel eğitimi, İlaç uygulamalarının kayıtları ve takibi, Veteriner hekim, yukarıda belirtilen konularda ilgili yönetmeliklerin gereğini yerine getirmek üzere uygulanması gereken prosedürleri bir plan dahilinde belirler ve işletme sahibine bir rapor halinde bildirir ve uygulamaları takip eder.
 • İşletme sahibi ile yapılan sözleşmede belirlenen ve veteriner hekimin bizzat kendisinin uygulama yapması zorunlu konularda gerekli uygulamaları yapar.

Yetiştirici veya Damızlık Birlikleri ile Kooperatiflerde;

Yetiştirici Birlikleri ve kooperatiflerde görev alan Veteriner Hekimler, Birliğin çalışma alanına giren hayvan türü veya ırkı ile çalışma amacı doğrultusunda;

 • Bu konuda yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde yetiştirme ve ırk ıslahı çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek, Suni tohumlama veya embriyo transferi uygulamalarını yapmak ve/veya denetlemek, Kayıtların düzenli tutulması için gerekli düzenleme ve/veya görevlendirme yapmak,
 • Suni tohumlama veya embriyo transferi uygulamalarında Veteriner Hekimleri Odasının belirlediği “Asgari Ücret” e uyulmasını sağlamak, Yapılan sözleşme gereği Veteriner Hekimin bizzat yapması gerekli uygulamaları yapmak.

Gıda İşletmelerinde;

Gıda işletmelerinde görev alan Veteriner Hekimler işletmenin çalışma alanına göre;

 • İşletmenin uyması gerekli yönetmelik hükümleri doğrultusunda izlenebilirliği sağlayan kayıtların takibi, iyi hijyen uygulamaları veya tehlike analizi ve krıtik kontrol noktaları/HACCP uygulamaları, gibi güvenli gıda üretimini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak ve bu kuralların uygulanmasını takip etmek,
 • Resmi veya yetkilendirilmiş Veteriner Hekimin görev aldığı kanatlı kesimhanelerinde gerektiğinde muayene görevini üstlenmek (bu durumun sözleşmede belirtilmesi gerekir)
 • Resmi veya yetkilendirilmiş Veteriner Hekimin görev aldığı işletmelerde; işletmeyi ilgili yönetmelikler çerçevesinde kontrol ve denetime hazır bulundurulmasını sağlamak ve denetimlerde belirlenen eksiklikleri işletmeye bildirerek giderilmesi için gerekli tedbirleri aldırmak.
 • Personel için gerekli olan eğitimleri yapmak veya yaptırmak.

Hayvansal artıkların toplanması ve bertarafı ile ilgili işletmelerde;

Bu tür işletmelerde görev alan Veteriner Hekimler işletmenin çalışma alanına göre;

 • “İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde işletmede alınması gerekli tedbirleri belirler, yazılı olarak işletmeye bildirir ve uygulamaları takip eder.

Hayvan satış yerlerinde;

Hayvan satış yerlerinde görev alan Veteriner Hekimler satış yerinin çalışma alanına göre;

 • “Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik” ve “Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” te yer alan hijyen, hayvan refahı ve hayvan sağlığı ile ilgili hükümlerin uygulanması ile ilgili çalışmaları yaparak alınması gerekli tedbirleri belirler, işletme sahibine bildirir ve uygulamaları takip eder.
 • Eksiklikleri belirler, giderilmesi için rapor halinde İşletme sahibine iletir.
 • Veteriner hekim satış yerine gelen hayvanları muayene eder ve belgelerini kontrol eder. Hasta veya belgeleri tam olmayan hayvanları satış yerine alınmasını engeller.

Laboratuvarlarda;

Laboratuvarda çalışan veteriner hekim “Veteriner teşhis ve analiz laboratuvarları yönetmeliği”, “Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” te belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir.

Veteriner Sağlık Ürünleri ile ilgili işletmelerde;

Veteriner sağlık ürünleri ile ilgili işletmelerde çalışan veteriner hekimler, bu işletmede üstlendikleri görevin özelliğine göre “Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik”, “Tıbbi olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği” inde bu görevler için belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir.

Eksperlik;

Çeşitli kurum ve kuruluşlar adına eksperlik veya bilirkişilik yapan veteriner hekim çalışma bölgesindeki veteriner hekimleri odasına kayıtlı olmak ve oda tarafından belirlenen asgari ücrete uymak zorundadır.

Yem İşletmelerinde;

Yem işletmelerinde görev alan veteriner hekim yemle ilgili yasal düzenlemelerde yer alan üstlendiği görevle ilgili olarak belirlenen yetki ve sorumlulukları yerine getirir.

Haşere ve zararlılarla mücadele işlerinde;

Haşere ve zararlılarla mücadele işlerinde çalışan veteriner hekim bu konuda yapılan yasal düzenlemelerde belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir

Muayene, poliklinik ve hayvan hastaneleri;

Veteriner Hekim, 6343 sayılı “Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun” ile Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği ve Hayvan Hastanesi Yönetmeliğinde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde görevini yürütecektir.

Deneysel ve Bilimsel Amaçlı Kullanılan Hayvanların Üretim Yerleri;

“Deneysel Ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik” te alacağı görev konusunda belirlenen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde görevini yerine getirir.

Kamu Dışı İş Yerlerinde Görev Alan Veteriner Hekimler

Kamu dışı işyerlerinde görev alan veteriner hekimlerin yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 • Yönergede belirlenmiş tüm görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken, mesleki hizmete yönelik mevzuata, bağlı bulunduğu Veteriner hekimler odasının almış olduğu kararlara ve tüm mesleki etik kurallara uymak,
 • Görev yaptığı hizmet alanı ile ilgili Resmi makamlarca belirlenen yasal düzenlemelere uymak ve takip etmek, Yetkili idare tarafından yapılan resmi kontrol ve denetimler sırasında görevlilere gereken bilgi ve belgeleri sunmak, resmi kontrol ve denetime yardımcı olmak,
 • İşyeri ile yapılan “tip sözleşme” kurallarına uymak,
 • Hizmet Sözleşmesinde belirtilen gün ve saatlerde görev alanı dışında mesleki faaliyette bulunmamak,
 • Görev yaptığı alanla ilgili haksız rekabet kurallarına fırsat vermemek,
 • TVHB veya odalar tarafından belirlenen asgari ücret tarifesine uymak,
 • TVHB, Oda ve yetkili idareler tarafından çalıştığı işyerinin faaliyeti ile ilgili düzenlenen ve katılınması zorunlu olarak belirlenen eğitim ve kurslara katılmak zorundadır

Belgelendirme, Sözleşme ve Asgari Ücret

Eğitim ve Belgelendirme

 • TVHB İşyeri Veteriner Hekimlerinin çalışma alanları ile ilgili eğitim programları hazırlar ve uygular
 • İşyeri Veteriner Hekimi olarak görevlendirme yapılabilmesi için Veteriner Hekim çalışma alanı ile ilgili belirlenen eğitimlere katılarak belge almış olması zorunludur.
 • Doktora veya uzmanlık yapmış olan Veteriner Hekimlerin doktora veya uzmanlık alanları ile ilgili iş kollarında istihdam edilmeleri halinde bu hüküm aranmaz.

Sözleşme ve Onay

Bu Yönerge çerçevesinde çalışacak Veteriner hekimler, TVHB tarafından çalışma alanları ile ilgili olarak hazırlanarak Odalara gönderilen tip sözleşmeleri işverenle birlikte imzalayarak notere onaylattıktan sonra Oda yönetim kuruluna başvururlar.

 • Oda yönetim kurulları; sözleşmeleri, ilgili mevzuat ve Yönetmelikler ile Birlik Genel Kurul kararlarına uygunluk bakımından inceleyip başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde onaylar.
 • İlgili mevzuat ve Birlik Genel Kurul kararlarına aykırılığı tespit edilen sözleşmeler, gerekli düzeltmeler yapılıncaya kadar onaylanmaz
 • Sözleşmeler, Oda tarafından onaylandıktan ve Çalışma İzin Belgesinin düzenlenmesinden sonrayürürlüğe girer
 • Oda yönetim kurulu tarafından, onaylanmış bir sözleşme olmaksızın herhangi bir işyerinde Veteriner Hekimlik yapılamaz.

Asgari ücret

 • İşyeri Veteriner Hekimlerinin ücretleri, TVHB tarafından onaylanan asgari ücretin altında olamaz.
 • Asgari ücret tarifesi her yıl Ocak ayında odalar tarafından belirlenir ve Merkez Konseyi tarafından onaylanarak kesinleşir. Belirlenen asgari ücret net ücret olup herhangi bir kesinti uygulanamaz.
 • Belirlenen asgari ücretler, günde sekiz saat aynı iş yerinde çalışan Veteriner Hekimler için geçerlidir. Yarım gün veya daha az süreli çalışmayı gerektiren durumlarda ücret belirleme işi çalışma zamanı ile orantılı olarak ilgili Odalarca yapılır.
 • Bu yönerge kapsamında görev alan Veteriner Hekimler TVHB veya Odalar tarafından belirlenen asgari ücret tarifesine uymak zorundadır.
 • Veteriner Hekimler, çalıştıkları kurumun meslek icrası ile ilgili verdiği hizmetlerde, Birlik tarafından onaylanan asgari ücretin uyulmasından sorumludur.

Veteriner Hekimlikte Emeklilik Şartları

Özel sektörde veteriner hekim olarak çalışan erkeklerin işe başlama zamanı 8 Eylül 1999’dan sonra ise 7000 gün prim ödedikleri takdirde 60 yaşında emekli olurlar. İşe başlama tarihleri 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra ise 7200 prim gününü doldurmaları gerekir. Emeklilik yaşı, 60’tan başlayıp 65’e kadar devam eder.

Özel sektörde veteriner hekim olarak çalışan kadınların işe başlama zamanı 8 Eylül 1999’dan sonra ise 7000 gün prim ödedikleri takdirde 58 yaşında emekli olurlar. İşe başlama tarihleri 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra ise 7200 prim gününü doldurmaları gerekir.

Kamuda veteriner hekim olarak çalışan erkekler, 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başladılar ise 25 yıl prim ödedikleri takdirde yaş sınırlaması olmadan primlerini tamamladıkları zaman emekli olurlar. 1 Mayıs 2008 itibarıyla işe başlayan erkekler ise 9000 prim gününü doldurdukları takdirde 60 yaşında emekli olur.

Kamuda veteriner hekim olarak çalışan kadınlar, 8 Eylül 1999 itibarıyla 25 yıl prim ödedikleri takdirde yaş sınırlaması olmadan primlerini doldurdukları zaman emekli olurlar. 1 Mayıs 2008 itibarıyla işe başlayan kadınlar ise 9000 prim gününü doldurdukları takdirde 58 yaşında emekli olur.

Yurt Dışında Veteriner Hekimlik Yapmak

Yurt dışında da veteriner hekim olmak, veteriner hekimlik yapmak için öncelikle çalışmak istediğiniz ülke için çalışma iznine sahip olmanız, iyi düzeyde yabancı dil biliyor olmanız ve Veteriner hekimlik diplomanızın yurt dışında da geçerli olması, denklik alabilmiş olmanız gerekmektedir.

Yurt dışında, yabancı ülkelerde veteriner hekim olmanın kariyer açısından önemli avantajları olabilir. Veteriner hekimliğin diğer ülkeler de nasıl icra edildiği, ülkelerin kullanmış oldukları farklı yöntem ve teknolojileri, edindiği bilgiler ile kendi ülkesinde de iş olanakları sağlaması gibi kariyer kurma fırsatları sağlar.

Veteriner Hekimlerin İş Bulma Olanakları

Veteriner hekimlerin çalışabileceği çok sayıda iş bulunmaktadır.

 • Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Gümrük Muhafaza Müdürlükleri’nin hayvan sağlığı bölümlerinde,
 • Türk Silahlı Kuvvetleri hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü,
 • Türkiye Jokey Kulübü’ne bağlı hayvan hastanelerinde,
 • Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin hayvan hastanesi, hayvan barınakları, kesimhaneler ve gıda denetim birimlerinde,
 • Akademik personel olarak Veteriner Fakülteleri’nde ve Veteriner Meslek Liselerinde,
 • Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu araştırma laboratuvarlarında,
 • Et ve Balık Kurumu kesimhanelerinde,
 • Özel klinik, poliklinik ve hayvan hastanelerinde,
 • Özel at, sığır, koyun, keçi, tavuk çiftliklerinde,
 • İlaç, yem ve hayvancılık ekipmanları alanlarında faaliyet gösteren özel firmalarda,
 • Hayvan kesimi yapan özel kombinalarda ve şarküterilerde,
 • Süt ve süt ürünleri işleyen özel firma ve mandıralarda,
 • Hayvan derisi işleyen fabrikalarda çalışma imkânlarına sahiptirler.
 • Halk sağlığı ve çevre sağlığıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarda

Veteriner Hekimlerin İş İmkanları

Veteriner Hekimler, hayvan sağlığı ve halk sağlığını iyileştirmek için çalışırlar, evcil hayvanlarda ve çiftlik hayvanlarında hastalıkları ve tıbbi durumlarını araştırır, muayene ile teşhis eder, gerekli durumlarda tıbbi ekipmanları kullanarak ameliyat yapar, hastalıklara karşı test ve aşı yapar, ilaç ile reçete ederek tedavileri gerçekleştirir.

Veteriner hekimlik eğitimi almayı düşünüyorsanız, yada hangi alanlarda kariyer seçeneklerinin olduğunu merak ediyorsanız aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.

Veteriner Hekim Kariyer Seçenekleri

Çalışma Alanıİşin NeviYasal Dayanak
Veteriner Poliklinikleri, MuayenehaneSorumlu Yönetici ve Veteriner Hekim6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun
Özel Hayvan HastaneleriSorumlu Yönetici ve Veteriner HekimHayvan Hastaneleri Yönetmeliği
Serbest Veteriner HekimlikVeteriner HekimVeteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği
Veteriner teşhis, analiz ve üretim laboratuvarlarıSorumlu Yöneticilik ve Veteriner HekimVeteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği
Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim YerleriSorumlu Veteriner HekimEv ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik
Gıda üretim, işleme ve dağıtımı yapan işletmelerSorumlu Yöneticilik5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile ilgili yönetmelikler
Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesisleri (Kombina, Mezbaha, Üretim Tesisi, Soğuk Hava Depoları)Sorumlu Yöneticilik ve Muayene Veteriner HekimiKırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Kanatlı Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesisleri (Kombina, Kesimhane, Üretim Tesisi, Soğuk Hava Deposu)Sorumlu Yöneticilik ve Muayene Veteriner HekimiKanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Gıda Kontrol LaboratuvarlarıSorumlu Yöneticilik ve Laboratuvar Teknik PersonelGıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik
Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış YerleriSorumlu Yöneticilik1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği
Hazır Kıyma Satış YerleriSorumlu Veteriner Hekim5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile ilgili yönetmelikler
Ham Deri Depolama TesisleriSorumlu YöneticilikDerilerin Elde Edilmesi, Taşınması, Toplanması, Korunması Ambalajlanması ve Depolanması Hakkında Yönetmelik
Yem Fabrikaları, Yem üretim, işleme ve dağıtımı yapan işletmelerSorumlu Müdür / İşletme Şefi / Danışman5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik
Embriyo ve Sperma Üretim MerkezleriSorumlu Yöneticilik ve Veteriner HekimSperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
Özel HaralarSorumlu Veteriner HekimSafkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelik
Kanatlı Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmeleriSorumlu Teknik Müdür ve Veteriner HekimKuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yönetmeliği
Hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, park ve panayırlarSorumlu Yöneticilik, Veteriner HekimHayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Veteriner Biyolojik Ürünleri İthal Eden FirmalarSorumlu Veteriner HekimVeteriner Biyolojik Numunelerinin Alınması, Nakledilmesi, İthalatı, İhracatı ve Laboratuvar Şartlarına Dair Yönetmelik
Veteriner İlaç İmal / İthal Eden FirmalarVeteriner HekimVeteriner İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Ruhsat Yönetmeliği, Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik
Islah Amaçlı Yetiştirici BirlikleriYöneticilik ve Veteriner HekimIslah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Organik Tarım Kontrol ve / veya Sertifikasyon KuruluşlarıTemsilciOrganik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Haşere ve zararlılarla mücadele yapan işyerleriSorumlu MüdürHalk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Hayvancılık işletmeleri (üretim, damızlık, ıslah, hayvanat bahçeleri)Sorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik
Veteriner ve Beşeri İlaç/Aşı FirmalarıYöneticilik / Mümessil / İlaç Satış Sorumlusu-
Marketler - Alışveriş MerkezleriSorumlu Yöneticilik, Yiyecek - İçecek Alım Sorumlusu-
Hayvancılık ve Su Ürünleri Üretim İşletmeleriYöneticilik ve Veteriner Hekim-
Damızlık Hayvan Satan ŞirketlerYöneticilik ve Veteriner Hekim-
Hayvancılık ve Veteriner Hekimlik Aletleri/ Malzeme İmal Eden ve Pazarlayan ŞirketlerYöneticilik / Mümessil-
Otel hizmeti veren hayvan bakımevleriSorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik
Yetiştirici BirlikleriSorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik
Hayvansal artıkların toplanması ve bertarafı ile ilgili işletmelerSorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik
Deney hayvanı üretici, kullanıcı ve tedarikçileri ile deney hayvanları araştırma laboratuvarlarıSorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik
Veteriner tıbbi ürünleri üreten, ithal eden, satan ve dağıtan işyerleriSorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik
Tıbbi olmayan Veteriner sağlık ürünlerini üreten, ithal eden ve satan işyerleriSorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik
Eksperlik hizmetleriSorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik
Tarımsal danışmanlık hizmetleriSorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik

Veteriner Hekim CV, Özgeçmiş

Veteriner Hekim CV / Özgeçmiş Hazırlama

İş arama ve işe başlamak için, işe alım sürecinde hazırlamış olduğunuz Veteriner Hekim CV / Özgeçmiş ile Ön yazı / Kapak mektubu önemli rol oynar ve bu süreçten olumlu sonuç alırsanız iş görüşmesine davet edilirsiniz.

Doğru, anlaşılır, kısa ve etkili bir CV / Özgeçmiş ve Kapak mektubu çok daha fazla iş görüşmesine katılmanıza yardımcı olur. İnsan kaynakları uzmanları / İK yetkilileri CV dosyalarınızı hızlıca incelerler, bu yüzden etkili bir CV / Özgeçmiş hazırlamanız iş arama sürecinizde önemli bir rol oynayacaktır.

Veteriner hekimlerin CV (Özgeçmiş) hazırlarken Stajyer / Öğrenci CV örnekleri, Deneyimsiz / Yeni mezun veteriner hekimler için CV örnekleri, Deneyimli Veteriner hekimlerin CV örnekleri, Müdürlük, Yönetici Veteriner hekim CV örnekleri, Üniversite, Yüksek Lisans, Doktora gibi akademik başvurularda veteriner hekim CV örneklerini hem Türkçe hem de yabancı dillerde (İngilizce, Almanca, Fransızca vb.) hazırlayabilmeniz için örnek şablonları hazırlamanız için aşağıdaki rehberi inceleyebilirsiniz.

İyi bir Veteriner hekim Özgeçmişi, CV hazırlarken Ters Kronolojik Formatta (En güncelden eskiye doğru), Klasik fonksiyonel formatta yada iki formatında aynı anda kullanılarak yazıldığı hibrit formatı kullanarak aşağıdaki başlıklardaki bilgileri kullanarak kendinize özel şablonlar kullanarak etkili bir CV hazırlayabilirsiniz.

Yanlış, abartılı bilgiler vermekten kaçınarak başvuracağınız pozisyon ile ilgili iş deneyimlerinizi detaylandırarak güçlü yanlarınızı ön plana çıkarabilirsiniz.

Veteriner Hekim CV / Öz Geçmiş Örneği

1- Kişisel bilgiler
Fotoğraf
Ad-Soyad
Cinsiyet
Medeni Durum
Uyruk
Doğum Yeri ve Tarihi
Askerlik Durumu
Sürücü Belgesi

2- Ünvan ve İletişim Bilgileri
Ünvan
Adres
Telefon
Mail
Web-Sitesi
Linkedin, Sosyal Medya Profilleri

3- Özet / Kariyer Hedefi
Başvuru yapacağınız pozisyon ile ilgili profesyonel iş yaşamınızın ve hedeflerinizin kısa tanıtımı olan özet kısmında birikimlerinizden, sektördeki deneyimlerinizden, ileride yapmayı düşündüğünüz gerçekçi hedeflerinizden ve kendinizi görmek istediğiniz pozisyondan bahsederek olabildiğince kısa ve öz bir açıklama yapabilirsiniz.

4- Eğitim Bilgileri
Doktora, Yüksek Lisans vb.
Üniversite / Fakülte Eğitimi
Yabancı Dil Bilgisi
Okul Projeleri
Kurs ve Sertifika Bilgileri
Tez, Akademik Çalışma ve Makaleler

5- İş Deneyimi
İş Deneyimleri (En son işinizden ilk işinize doğru sıralayın, tarih ve pozisyonunuzu yazın)
Staj Deneyimi (Staj yerleri ve süreleri)

6- Mesleki ve Sosyal beceriler
Mesleki teknik beceriler
Güçlü ve Olumlu kişisel özellikler
Sosyal Beceriler
Ödüller
Yetenekler

7- Bilgisayar Bilgisi
Kullandığınız Bilgisayar işletim sistemleri, Office Programları, Veteriner Kliniği Takip, Veteriner Klinik Hasta Yönetim Yazılımları, Çiftlik Yazılım, Mobil Veteriner Klinik Uygulamaları, Rasyon Hazırlama, Hastane, Pet Klinik, Laboratuvar yazılımı, Muhasebe Uygulaması, Satış Yönetimi, Ödeme Takibi, Stok Yönetimi, Online Veteriner hekim Randevu yönetimi

8- İlgi Alanları,
Hobiler
Topluluk, Dernek Üyelikleri

9- Referanslar
Olumlu geçen mülakat sürecinin ardından referanslarınızın kontrolü de yapılabilir. Başvurunuza özel, sizi tanıyan ve hakkınızda olumlu bilgiler verecek doğru kişileri referans gösterin. Referans olarak gösterebileceğiniz, başvurduğunuz pozisyonun daha üst pozisyonunda yer alan ya da daha önce çalıştığınız iş yerinizde üst yönetimde yer alan kişilerin ünvan ve iletişim bilgilerini bu alanda paylaşmalısınız.

10- Ön Yazı / Kapak Mektubu
İş başvurularınızda özgeçmişinizin yanına Kapak mektubu eklemelisiniz. Kısa, orta ve uzun vadeli kariyer hedefinizi ön yazıda belirtebilirsiniz. Ön yazınız başvurduğunuz işe özel, tecrübe ve becerileriniz ile ilgili olmalı ve bu kısımda başvuru nedenini ve işe uygunluğunuzu anlatmanız gerekmektedir.

veteriner hekim cv ozgecmis

uzman veteriner hekim ozgecmis cv

Aşağıdaki kaynaklar kısmından Veteriner hekim CV örneklerini indirerek ve Veteriner Hekim Özgeçmiş şablonlarını inceleyerek bilgilerinizi Word dosyasında düzenleyebilir ve PDF formatında sunabilirsiniz.

CV dosyanıza fotoğraf eklerken vesikalık tarzında bir profil fotoğrafı, önlüklü veteriner hekim fotoğrafı yada erkek adaylar için takım elbiseli, kadın adaylar için resmi, iş kıyafeti tarzında bir fotoğraf ekleyebilirsiniz. isim.soyisim@ e-posta tarzında adınızı soyadınızı içeren daha kurumsal gözüken bir e-mail adresi tercih edebilirsiniz.

İş başvuruları için CV dosyası oluştururken iyi bir hazırlık yapılması gerekir. Özgeçmiş dosyanızı sade, kısa ve net olarak yazmaya çalışın, imla ve noktalama yanlışları yapmayın. Bilgilerinizi belirli aralıklarla güncelleyebilir ve iş bulma sürecinizi hızlandırarak zaman kazanabilirsiniz.

Veteriner Hekim İş İlanları

Veteriner hekimler, Çiftlik hayvanları, pet hayvanları, yaban hayvanları, egzotik hayvanlar, su hayvanları, kümes hayvanları, arı ve ipek böceği gibi hayvanların ırklarının ıslahı, üretimi, yetiştirilmesi, beslenmesi, verimliliklerinin artırılması, sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, insanların zoonotik hastalıklardan korunması, hayvansal üretimin artırılması, hayvansal gıdaların üretimi, güvenilirliği ve üretim teknolojileri konularında çalışarak, eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapabilerek, bu alanlarda çalışırken hayvan ve hayvan sahibi haklarını ve meslek etiğini gözeterek, eğitimi sırasında edindiği bilgiler ışığında hayvancılık ve hayvan sağlığı sektöründe görev yaparlar.

Veteriner Hekim İş ilanları, İş arayanlar sayfaları arasından kariyer hedeflerinize uygun iş ilanlarına, firmalara, iş verenlere CV, Özgeçmiş, İş deneyimi, Staj, Mesleki gelişme ve almış olduğunuz eğitim, sertifikaları göndererek iş başvurusu yapabilirsiniz.

örnek veteriner kliniği çalışma alanı

İş İlanlarını ve Kariyer Sayfalarını inceleyin

Veteriner hekim iş ilanları, veteriner hekim arayan iş verenlere iş ilanı bırakmak ve iş arayan veteriner hekimler için eleman arayan ilanlar arasından kariyer hedefinize uygun iş ilanlarına başvuru yapmak üzere İnsan Kaynakları İK birimleri ile telefonda, online yada yüz yüze görüşme, e-mail yada posta yolu ile özgeçmiş / CV bırakma için ülkemizde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılık yapmaktadır.

İş İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılabilir?

veteriner hekim is basvuru yapma

Veteriner hekim iş ilanlarını görüntülemek ve kolay bir şekilde başvuru yapmak için İşkur Veteriner hekim iş ilanları sayfasını inceleyebilirsiniz.

Hangi şehirlerde (il/ilçe) Veteriner hekimi iş ilanları alımı var, özel, kamu, bireysel ve yabancı işverenlerin ilanları, kaç adet alınacak personel sayısı, işe alımlarda belirlenen genel nitelikler, özel şartlar, kişisel özellikler, iş tanımlarını ve ödenecek veteriner hekim maaşlarını ilan detay sayfalarından inceleyebilirsiniz.

İlana başvuru yapabilmek için ilan kapsamında aranan meslek, öğrenim, sertifika ve diğer kişisel şartları sağlamanız gerektiği ve özgeçmişinizde yer alan meslek, öğrenim, sertifika ve diğer kişisel bilgileriniz ile eşleşmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Veteriner Hekim İş İlanı için Başvuru Şartları

Veteriner hekim iş ilanı için başvuru şartları ilana göre değişkenlik gösterebilir, yeni iş ilanları için dikkat edilmesi gereken konular, başvuru şartları ise genel olarak şu şekildedir:

 • Üniversitelerin veteriner hekimliği fakültelerinden mezun olmak (Veteriner Fakülteleri hakkında detaylar)
 • Çalışacağı sektör alanında deneyimli olmak (Alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak, pet, büyükbaş, küçükbaş, at, kanatlı sektörü ile Veteriner ilaç sektörü, gıda ve yem katkı sektörü vb.)
 • Esnek çalışma saatlerine, vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilecek (Tam Zamanlı, Yarı Zamanlı, Nöbet, Stajer, Dönemsel, Home Office, Proje Bazlı veteriner hekim araştırma görevlisi ilanları vb. )
 • Ekip çalışmasına yatkın (Hastane ortamında ekiple uyum içerisinde işin gereği tüm çalışmaları yürütecek, hayvan hastaneleri iş ilanları, hayvan sağlığı iş ilanları vb.)
 • İnsan ilişkilerinde başarılı, etkin iletişim ve temsil yeteneğine sahip (Yazılı ve sözlü iletişim becerisi yüksek veteriner hekim arayan ilaç firmaları, belediyelerde veterinerlik müdürlüklerinde belediye veteriner hekimi iş ilanları vb.)
 • Kurumsal temsil kabiliyeti olan (Kendisine bağlı ekibin eğitimi ile birlikte sevk ve idaresinden sorumlu olacak veteriner hekim aranıyor, veteriner hekim ortak arayanlar vb.)
 • Planlama-organizasyon ve yönetim becerisi gelişmiş (Çalıştığı alan / saha ile ilgili geri bildirim ve raporlama yapabilecek, analitik düşünen veteriner hekim arayanlar, veteriner asistanı, veteriner kliniğine yardımcı eleman iş ilanları vb.)
 • Tercihen ana bilim dallarından birinde uzmanlık yapmış (Veteriner Polikliniğinde çalışmak üzere Cerrahi ve dahiliye alanında uzman yada doktora yapmış veteriner hekim)
 • Strateji/Planlama, Pazarlama ve Satış kabiliyeti olan (Kendini geliştirmek isteyen, yeniliklere açık ve yaptığı işe değer katmak isteyen vb.)
 • İyi düzeyde yabancı dil bilen (İngilizce, Almanca, Fransızca vb., YDS veya E-YDS puanı en az 70, TOEFL puanı en az 85, IELTS puanı en az 6 alan yurtdışı veteriner hekim iş ilanları vb.))
 • Aktif bilgisayar kullanabilen (Word, Excel ve Outlook gibi Microsof Office uygulamalarına hâkim, Hasta takip programları, Sürü yönetim ve çiftlik programları konusunda tecrübeli veteriner hekim ilanları vb.)
 • Sorumluluk sahibi, insiyatif kullanabilen (Detaylara önem veren, titiz, dikkatli ve düzenli çalışmayı prensip edinmiş, çözüm odaklı uzman veteriner hekim işleri, laborant ve veteriner sağlık teknikeri iş ilanları vb.)
 • Aktif olarak araç kullanabilen (Tercihen B sınıfı ehliyet belgesi olan gıda sektöründe iş arayan veteriner hekimler, Seyahat engeli olmayan çiftlik veteriner hekim iş ilanları vb.)
 • Erkek adaylar için askerlik hizmeti (Muaf olmak yada Askerlik hizmetini tamamlamış olmak şartı ile Veteriner hekim arayan işletmeler)
 • İkamet ve ulaşım kolaylığı (Ankara ilinde ikamet eden Veteriner hekim arayan çiftlikler, Nilüfer ilçesinde ikamet edebilecek olan eleman arayan veteriner klinikleri vb.)

Veteriner Hekim İlanı İş Tanımları

Veteriner hekim iş ilanlarında iş tanımları ilana, talep edilen sektöre göre farklılıklar gösterebilir, en güncel iş ilanları için dikkat edilmesi gerken konular, ilan tanımları genek olarak şu şekildedir:

 • Gıda güvenliği yönetim sistemlerine hakim (ISO 9001 -2018 ve ISO 22000 eğitimi almış, Kalite güvence programlarına hakim, Tercihen baş denetçilik sertifikasına sahip)
 • Çiftlik veteriner hekimliği konusunda tecrübeli (Sürü yönetimi programı kullanma, günlük rutin sağlık kontrolleri takibi vb. )
 • Sürü senkronizasyon çalışmaları yapmak (Ultrasonografik muayene, tohumlama ve doğum gibi sürü senkronizasyon çalışmalarıın yapılması vb.)
 • Revir ve Sağlık Uzmanı Veteriner Hekim (Hastalık teşhis, tedavi ve operasyon işlemleri ve takibi vb.)
 • Sorumlu / yönetici veteriner hekim ilanları (Mağaza, imalathane Kalite – Güvence süreçlerinden sorumlu olmak vb.)
 • Gece nöbeti tutacak veteriner hekim ilanları (Geceleri çalışabilecek, acil müdahelelerde uzman uzun süre bizimle çalışacak ekip arkadaşı arıyoruz vb.)
 • Laboratuvar hizmetleri için uzman veteriner hekim ilanları (vücut dokusu, kan, idrar örneği analizleri ve rutin testler vb.)
 • Rasyon konusunda hayvan besleme uzmanı veteriner hekim alımı (Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı sektörü vb. hayvanların rasyonlarının hazırlanması vb.)
 • Koruyucu Veteriner hekim iş ilanları (Aşılama programı, ayak bakım programı gibi tüm koruyucu Veteriner hekimlik uygulamalarının planlanması ve uygulanması vb.)
 • Üretimdeki verimlilik hesaplarının yapılarak kayıt altına alınmasında destek (İşletme için gerekli hammaddelerin aylık ya da yıllık planlamasının yapılması vb.)
 • İşletmenin özel ya da kamu kurumlarıyla ilgili süreçlerin yürütülmesi (Hayvan kayıtlarını tutarak, hastalıkları kamu sağlığı görevlilerine bildirmek vb.)
 • Sözlü iletişim kabiliyetini sahip olmak (Hayvan sahiplerin endişelerini dinleyip, empati kurabilmek, Mesleğin etik kurallarına uygun bir şekilde çalışmak, ürün tanıtımı, sipariş alma, pazarlama ve satış organizasyonlarında görev alma vb.)
 • Veteriner hekimlik uygulamaları hakkındaki güncel bilgileri takip etmek (Online sunumlar, proje ve uygulamalar ile fuar, kongre, seminer, sempozyum ve canlı yayınları takip etme, sertifikalar vb.)

Veteriner Hekim Maaşları

Türkiye’de Veteriner Hekim Maaşları

İşyeri Veteriner Hekimlerinin ücretleri, Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez konseyi tarafından onaylanan asgari ücretin altında olamaz. Belirlenen asgari ücret net ücret olup herhangi bir kesinti uygulanamaz.

Veteriner hekimler ne kadar maaş alır?

Aşağıdaki tabloda yer alan maaşlar Tam zamanlı çalışma / net maaşlar üzerinden odaların belirlemiş olduğu en düşük maaşlar olup, Veteriner hekim maaşları çalışma ortamı, deneyim, beceri, konum, yaş, uzmanlık seviyesi gibi faktörlere göre değişiklik gösterir.

Veteriner hekimler ne kadar maaş alır?

Aşağıdaki tabloda yer alan maaşlar Tam zamanlı çalışma / net maaşlar üzerinden odaların belirlemiş olduğu en düşük maaşlar olup, Veteriner hekim maaşları çalışma ortamı, deneyim, beceri, konum, yaş, uzmanlık seviyesi gibi faktörlere göre değişiklik gösterir.

Asgari (En Düşük) Veteriner Hekim Maaşları

 • 2015 yılı asgari veteriner hekim maaşı 3.000 TL
 • 2016 yılı asgari veteriner hekim maaşı 3.300 TL
 • 2017 yılı asgari veteriner hekim maaşı 3.750 TL
 • 2018 yılı asgari veteriner hekim maaşı 4.200 TL
 • 2019 yılı asgari veteriner hekim maaşı 5.200 TL
 • 2020 yılı asgari veteriner hekim maaşı 5.750 TL
 • 2021 yılı asgari veteriner hekim maaşı 6.560 TL
 • 2022 yılı asgari veteriner hekim maaşı 9.200 TL
 • 2023 yılı asgari veteriner hekim maaşı 18.000 TL

yurtdışı veteriner hekim maaşları

Yurtdışında Veteriner Hekim Maaşları

Dünya genelinde veteriner hekim maaşları ne kadar diye merak ediyorsanız, veteriner hekimlerin ne kadar kazandığını inceleyebilirsiniz. Veteriner hekimlerin maaşının deneyim, konum, yaş gibi bir çok faktöre bağlı olduğunu unutmamalıyız.

Tecrübeli veteriner hekimlerin daha yüksek maaş aldığı kesin. Maaş bilgileri kamuya açık verilerden alınmış olup, düzenleme ve listede ekli olmayan ülkelerin eklenmesi için yorum yazmaktan çekinmeyin.

veteriner hekim yurtdisi maaslari

Yıllık ortalama Veteriner Hekim Maaşları

 • ABD: 92.048 $
 • Avrupa: 44.000 Euro
 • Hawaii: 198.600 dolar
 • Kanada: 53.915 dolar
 • Danimarka: 47.000 € ile 51.216 $
 • Katar: 60.959 dolar
 • Lüksemburg: $53,040
 • Hollanda: 69,244 dolar
 • İzlanda: 65.935 $ yıllık gelir
 • Almanya: 49.261 € ile 53.650 $
 • İsviçre: 68.722 dolar
 • Fransa: 70.000 Euro

Ayrıca Bakınız

* Liste zamanla güncellenecektir. Sizde iş imkanları ve çalışma alanları ile ilgili fikirlerinizi çekinmeden yorum olarak bu konuya yazabilirsiniz.
* Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
* Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
* Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

Kaynaklar

 1. Kamu Dışında Görev Alan Veteriner Hekimlerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ – https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150713-9.htm
 2. Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik – https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/02/20080202-9.htm
 3. Türkiye iş Kurumu Meslekler Sözlüğü – Meslekleri Tanıyalım: Veteriner Hekim, https://esube.iskur.gov.tr/Meslek/MeslekleriTaniyalim.aspx
 4. 6343 Sayılı Kanun Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun – https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6343.pdf
 5. Mezuniyet Öncesi Veterinerlik Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı​ https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/ulusal-cekirdek-egitimi-programlari
 6. Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111217-9.htm
 7. Stratejik Meslek Veteriner Hekimlik – Türk Veteriner Hekimleri Birliği – https://tvhb.org.tr/wp-content/uploads/2019/03/Stratejik_Meslek.pdf
 8. VeterinerHekimiz.Biz internet sayfası ile sosyal medya ağlarından iletilen bilgiler ile VeterinerHekim sayfalarından alıntılar
 9. Veterinarian Sayings and Veterinarian Quotes, Quotes and Sayings About Veterinarian, Animal Lover Sayings, Livestock Sayings Veterinarium
 10. CV (özgeçmiş) Örneği İndir – https://templates.office.com/tr-tr/cv-özgeçmiş-tm00002021
 11. Modern baş harfler özgeçmiş İndir – https://templates.office.com/tr-tr/modern-baş-harfler-özgeçmiş-tm11659642
 12. Infographic resume templates – https://www.canva.com/resumes/templates/infographic/
avatar of veteriner hekim

Veteriner Hekim

Üyelik Tarihi:  8 October 2021

46 Yorum

 • avatar of bilal aydin

  Veteriner hekim arayan çiftlikler, yeni mezun veteriner hekimlere ortalama ne kadar maaşla işe başlatıyor?

 • avatar of mert arkin

  Avrupa’da veteriner maaşları güzel, yurtdışında veteriner nerde çalışır, veteriner ne yapar? Yurtdışında veteriner olarak çalışmak için neler gerekli? Avrupa’da veteriner iş ilanlarını nereden takip edebiliriz

 • avatar of metin yildiz

  Veteriner klinik maaşları ne kadar? Veteriner hekimin yanında yardımcı olarak çalışmak istesek, şartlar ve koşullar nelerdir? veteriner olmak için hangi şartları yerine getirmemiz gerekir?

 • avatar of bülent pusat

  Kimya teknolojisi mezunu veteriner kliniklerinde çalışabilir mi? Veterinerlik ile ilgili bilgiler verebilir misiniz, hayvanları sevdiğim için bu alanda çalışmak istiyorum

 • avatar of didem baykal

  gıda kalite kontrolü ve analizi maaşı nasıl? veterinerlik hakkında detaylı bilgiler arıyorum

 • avatar of onur eren

  Veteriner fakültesi iş imkanları hakkında bilgi verebilir misiniz? Veterinerlik iş alanları hakkında güzel bilgiler mevcut, tercih etmesi zor…

 • avatar of gürkan bulut

  Veteriner hekim olmak için gereken özellikler nelerdir, veterinerlikte iş bulma oranı nedir? Veteriner hekimlerin iş alanlarını sitenizde buldum, iyi çalışmalar

 • avatar of ozan karayel

  Zootekni alanında uzmanlaşmak isterim, zootekni iş olanakları nasıldır? İyi bir zooteknist olmak için ne yapmak gerekir, hangi alanlarda uzmanlaşmalıyım

 • avatar of melek yener

  Çünkü bir tecrübe etsen senin aklın da yatar,
  Bize insan hekiminden daha lazım baytar.

  Mehmet Akif ERSOY

 • avatar of can teti̇k

  Ünlü veteriner hekimlerin, Dünya Veteriner Hekimler gününü kutlamasıyla buraya geldim, tüm meslektaşlarımızın veteriner hekimler günü kutlu olsun.

 • avatar of arda doruk

  Veteriner hekimlerin en belirgin özellikleri nelerdir? Bu sene stajyer veteriner hekim olarak klinik yada hayvan hastanesinde görev yapmak istiyorum

 • avatar of levent esen

  Veteriner hekimlikte uzmanlık yapmak istiyorum, hangi sınavlara girmem, hazırlanmam gerek?

 • avatar of mustafa türkmen

  İş arayan veteriner hekimler bu sayfaları incelemeli, her türlü veterinerlik kariyer seçenekleri mevcut

 • avatar of serap ece

  Kariyer başvurusu için veteriner hekim cv hazırlamam gerekli, örnek veteriner hekim cv başvurusu olan yardımcı olabilir mi?
  Özgeçmiş, kişisel bilgiler, eğitim bilgileri, yabancı dil, kariyer hedefi, iş/staj deneyimi, beceriler, eğitimler/sertifikalar, referanslar gibi bilgiler ile hazırlamam yeterli olur sanırım.

 • avatar of fatma kaya

  Bayan Veteriner hekim olarak, kadınlar gününde tüm kadın veteriner hekimlerin kadınlar gününü kutlarım.

 • avatar of nihat uğur

  Hazırlıklarımı ve çalışmalarımı Danışman Veteriner Hekim olarak çalışmak için tecrübe etmekteyim. Proje danışmanlığı, hibe danışmanlığı, çiftlik danışmanlığı gibi alanlarda kurs ve eğitimlere katılarak günceli takip ediyorum.

 • avatar of özgür yüksel

  Sözleşmeli veteriner hekim olarak Tarım ve Orman Bakanlığında görevime başladım, ileride kadro aldığımızda bizde kadrolu Resmi Veteriner hekim olacağız

 • avatar of eda uslu

  Yeni mezun veteriner hekimlere tavsiyeleriniz nelerdir?

 • avatar of i̇brahim yüce

  Eski çağlarda veteriner hekimlik ile ilgili Veteriner Hekimlik Tarihi konusunu incelerken, veteriner hekimlerin çalışma alanları inceleme fırsatım oldu

 • avatar of erol çakir

  Sizce Veteriner hekimliğin geleceği ne durumda? Veteriner hekim olmak isteyenlere tavsiyeleriniz neler?