1. Anasayfa
 2. Veteriner Hekimlik
 3. Veteriner Fakülteleri
Veteriner Fakülteleri Kapak

Veteriner Fakülteleri

Veteriner fakültesi: Veteriner hekimlerin mezun olduğu ve veteriner hekimlik eğitimi veren fakültedir. Farklı ülkelere göre farklı isimleri vardır ve ülkelere göre mezunlarının unvanları ve eğitim dereceleri de farklılık gösterebilmektedir.

Veteriner Fakültelerinde 5 yıllık eğitim ve öğretim verilmektedir. Bazı fakültelerde 1 yıl isteğe bağlı yada zorunlu olarak Yabancı Diller Yüksek okullarında tercihen İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir.

Ülkemizde Veteriner Hekim olabilmek için Üniversitelerin Veteriner Fakültelerini kazanmaları ve bu eğitimi başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir.

3. ve 4. Sınıfların sonunda zorunlu Stajer Veteriner Hekimlik ve son sınıfta İntörn Veteriner Hekimlik eğitimi (Olgunlaşma Uygulama Eğitimi) alırlar.

Veteriner Fakültesi 5 (beş) yıllık eğitim süresine sahiptir ve mezunlarına yüksek lisans düzeyinde “Veteriner Hekim” diploması verilir. Mezuniyet sonrasında isteyen Veteriner Hekimler Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Enstitüleri’nde doğrudan doktora yapılabilmekte veya spesifik bir dalda yüksek lisans eğitimine başvurulabilmektedir.

Ülkemizde öğrenci yetiştiren Veteriner Fakülteleri, söz konusu hayvanların yaşam alanlarının düzenlenmesi ve iyileştirilmesi, sağlık durumlarının korunması, hastalıklarının iyileştirilmesi, insanların beslenme grubuna giren hayvanların yetiştirilmeleri, verimliliklerinin artırılması ve insan sağlığı için müsait hale getirilmeleri, salgın hastalıkların tespit edilmesi ve önlenmesi adına çalışmalar yapar ve öğrencilerini bu konularda yetiştirir.

Veteriner Fakültesi Nasıl Kazanılır?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl yapılan, Türkiye’deki ve bazı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmeye yönelik bir sınavdır. Öğrenciler, bu sınav sonucuna göre bir yükseköğretim programına yerleştirilirler.

Önceki yıllarda uygulanan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS), Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS) ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sistemleri ile öğrenciler üniversite sınavlarına girerek, başarılı olanlar veteriner fakültelerine yerleşmiştirler.
Şu anda Veteriner Hekimlik fakültelerinde okumak için öğrencilerin Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) Sınavlarına girerek bu sınavları başarı ile geçmeleri gerekmektedir ve sayısal puan türüne göre öğrenci alınmaktadır.

TYT’de Türkçe, Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü), Matematik (Geometri dahil) ve Fen Bilimleri (Biyoloji, Fizik, Kimya) testlerinde 120 soru vardır, 135 dakika içinde öğrencilerden cevaplamaları istenmektedir.
AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya, Felsefe, Mantık, Psikoloji, Sosyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi), Matematik (Geometri dahil), Fen Bilimleri (Kimya, Fizik, Biyoloji) testlerinde 160 soru vardır, 180 dakikalık bir sınavdır.

TYT ve AYT sıavlarının isimleri değişti fakat öğrencilerin bu sınavı kazanmak için yapması gerekenler değişmedi. Öğrencilerin sınavlara programlı bir şekilde çalışması gerekiyor. Konu eksiklerini gidermek bir yana sorular üzerinde pratik kazanarak sınav esnasındaki zamanı da iyi yönetmeliler. Bunun için konuyu anlamak ve hızlanabilmek için çok fazlaca soru çözerek pratik yapılmalı.
Veterinerlik Programlarının Ortalama Netlerini Görüntülemek için Tıklayınız

Veteriner Hekimlik Eğitimi

Veteriner hekimlik eğitimi; Osmanlı devleti’nde veteriner hekimlik usta çırak ilişkisi ile öğrenilip icra edilen bir meslek iken modern eğitim ilk olarak 1842 yılında Prusyalı askeri Veteriner Hekim Godlewsky’nin önerisi ile süvari okullarına bazı veteriner hekimliği dersleri konulması ile başladı. 1849’da İstanbul’da Mekteb-i Harbiye’de (Kara Harp Okulu) dört yıllık eğitim veren baytarlık sınıfları açıldı.
Bu sınıflar 1910 yılında Askeri Baytar Mektebi okulu oldular. Askeri Baytar Mektebi ile Mülkiye Baytar Mektebi 1921 yılında birleştirilerek Baytar Mekteb-i Alisi adını aldı.[1] Okul 1933 yılında Ankara’ya taşındı ve 1948 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi adını aldı. 1970 yılında Ankara Üniversitesi’ne bağlı Elazığ Veteriner Fakültesi açıldı. 1975 yılında bu fakülte Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi ismini aldı. Sonraki yıllarda yeni veteriner fakültelerinin açılması ile veteriner hekimlik eğitimi de yaygınlaştı.
Veteriner Fakülteleri vize-final sistemi ile öğrencilerini değerlendirmektedir. Bir dönem Tıp Fakültelerinde uygulanan komite sistemi uygulanmış ise de sonradan eski sisteme geri dönüş yapılmıştır.

Türkiye’de Veteriner Fakülteleri 5 yıl eğitim verir. Bir yaz dönemi staj alınması zorunludur. Son dönem intörnlük eğitim alan öğrenciler yüksek lisans derecesiyle mezun olurlar.

Veteriner Fakültesi’nden mezun olan ve veteriner hekim unvanı alanlar, yüksek lisans yapma hakkına sahiptir. Buna göre üniversitelerde araştırma görevlisi olarak görev yapabilirler. Ayrıca doktora yaptıkları takdirde öğretim görevlisi, yardımcı doçent, doçent, profesör gibi unvanlar kazanarak kariyerlerini sürdürebilirler.

Veteriner Fakültesi Dersler / Müfredat

Bazı üniversite ve fakültelerde ise dördüncü yılda müfredatta öğrencilerin seçimine göre, Çiftlik Hayvanları Hekimliği ve Yetiştiriciliği, Küçük Hayvan Hekimliği, Kanatlı Hayvan Hekimliği ve Yetiştiriciliği, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi, Halk Sağlığı ve Egzotik ve Vahşi Hayvanlar gibi farklı alanlara yönelik eğitimler özelleşebilmektedir.

Veteriner Hekimliği Fakültelerindeki Akademik Birimler

 • Temel Bilimler Bölümü: Anatomi, Biyokimya, Fizyoloji, Histoloji Embriyoloji, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalları
 • Klinik Öncesi Bilimler Bölümü: Farmakoloji ve Toksikoloji, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Patoloji, Patoloji Anabilim Dalları
 • Klinik Bilimleri Bölümü: Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji, İç Hastalıkları, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalları
 • Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü: Biyoistatistik, Genetik, Hayvan Besleme ve Beslenme, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği, Zootekni Anabilim Dalları
 • Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü: Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

Veteriner Hekimlik Ünvanları / Dereceler

Veteriner Hekimlik Eğitimi alan, Veteriner Fakültelerinden, Veteriner Kolejlerinden ve okullarından mezun olanların Dünya Dillerindeki Veteriner Hekimlik Mesleki Ünvanları ve dereceleri farklılıklar gösterebilmektedir.

Veteriner Hekimliği Terimi
Veteriner Hekim : Hayvan hastalıklarının tanı ve tedavisi, hayvanların ıslah ve üretimi, üretiminden tüketimine kadar olan tüm aşamalarda hayvansal ürünlerin halk sağlığı açısından muayene ve denetimi işlevlerinden sorumlu hekim, veteriner, baytar.
İngilizce : Veterinarian, Veterinary Doctor, Doctor of Veterinary Medicine 
Fransızca: Docteur Vétérinaire, Medicine Vétérinaire
İtalyanca: Medico Veterinaria, Dottore in Medicina Veterinaria (Diğer Ülkelerdeki tanımlar)

Denklik ve Akreditasyon

Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırması (ISCED) kapsamında Veteriner hekimlik eğitim öğretiminin standardizasyonu konusunda World Veterinary Association (WVA), American Veterinary Medical Association (AVMA), European Assıciation of Establishments of Veterinary Education (EAEVE), Fedaration of Veterinarians in Europe (FVE) gibi uluslararası kuruluşlar tüm paydaşların (öğrenciler, eğitim kuruluşları, bakanlıklar, birlikler, dernekler vb.) katılımı ile sürekli ve dinamik bir yol haritası oluşturmaktadır.

Türkiye’de VEDEK (Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği), YÖK tarafından yetkilendirilmiştir ve Veteriner hekimlik eğitiminin standartlarını yükseltmek ve Fakültelerin akredite olmalarına yardımcı olmak için çalışmalar yürütmektedir.

Burs, Kredi ve Yurt İmkanları

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ile çeşitli kurum ve kuruluşların şartlarını sağlayan öğrenciler kredi ve burs imkanları ile yurtlarından faydalanabilirler.

5102 sayılı kanun gereği ÖSYM Kılavuzundaki öğrenci kontenjanlarının %1’i üniversitelere KYK burs kontenjanı olarak ayrılmaktadır. Ayrıca YÖK tarafından Veteriner Programlarına ilk üç sırada yerleşen öğrenciler için “YÖK Başarı Bursu” sağlanmaktadır.

Programdaki toplam öğrenci sayısının %1 oranında belirlenerek maddi imkânı yeterli olmayan ücretsiz yemek yardımı verilecek öğrenci sayısı, SKS Daire Başkanlığının teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Uygun görülen öğrenciler, Merkez Yemekhanesinde öğle yemeği yardımından faydalanmaktadırlar.

Dünya’daki Veteriner Fakülteleri

Veteriner Hekimliğin günümüzden binlerce yıl önce başladığı bilim tarihçilerince kabul edilmektedir. Eski uygarlıklardan kalan kabartmalarda, yazıtlarda, dinsel kitaplarda veteriner hekimliği konularına rastlanmaktadır. Zamanımızdan dört bin yıl önce yazılmış kanunlarda bile veteriner hekimin uygulama biçimi ve ücretlerini belirleyen maddeler vardır. Ancak bilimsel yöntemlerin kullanılarak, ciddi bir öğretimle sağlanması 18’nci yüzyılda Avrupa’da gerçekleşmiştir. İlk veteriner okulu 1762 de Fransa’da açılırken, izleyen birkaç yıl içinde, bazılarında birden fazla olmak üzere hemen bütün Avrupa ülkelerinde veteriner yüksekokulları öğretime başlamıştır.
Birçok veteriner hekimlik okulu “Veteriner Bilimleri Fakültesi”nden ziyade “Veteriner Hekimliği Fakültesi” ya da “Veteriner Hekimliği Okulu” adını alırlar ve bazıları ise (özellikle Çin, Japonya ve Güney Kore) Fakülte veya Okul yerine Bölüm terimini kullanırlar, mesela Çin’in Guangxi Üniversitesi’nde Veteriner hekim unvanı veren fakülteye, “Veteriner Bilimleri ve Hayvancılık Bölümü” denmektedir. Japonya’da “Tokyo Tarım ve Teknoloji Üniversitesi Veteriner Hekimliği Bölümü” vardır.
Dünya’daki Veteriner Fakülteleri

Türkiye’deki Veteriner Fakülteleri

Veteriner Hekimlik Fakülteleri nerelerde, hangi illerde var, Veteriner hekim olabilmek için hangi bölümü tercih etmeliyim, Veterinerlik Fakülteleri taban puanları ve başarı sıralamaları, en iyi veterinerlik fakültelerine sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.

ŞehirÜniversite / Fakülte AdıKuruluşWebsiteAdresTelefonE-posta
AfyonkarahisarAfyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi
1997https://veteriner.aku.edu.tr/Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Ahmet Necdet Sezer Kampusü, Gazlıgöl Yolu, 03200 AFYONKARAHİSAR+90 272 218 27 00[email protected]
AksarayAksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi2012https://vet.aksaray.edu.tr/Aksaray Üniversitesi Bahçesaray Mahallesi 68100 Aksara +90 382 288 28 50[email protected]
AnkaraAnkara Üniversitesi Veteriner Fakültesi1842http://www.veterinary.ankara.edu.tr/Ziraat Mah., Şht. Ömer Halisdemir Bulvarı, 06110 Altındağ/Ankara+90 312 317 03 15 [email protected]
ErzurumAtatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi1997https://birimler.atauni.edu.tr/veteriner-fakultesi/Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum+90 442 231 7222[email protected]
AydınAydın Adnan MENDERES Üniversitesi Veteriner Fakültesi1993https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/veteriner/Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı Batı Kampusu Işıklı Mahallesi Işıklı Sokak No:805 Efeler/AYDIN+90 256 220 60 00[email protected]
BalıkesirBalıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi2008http://www.balikesir.edu.tr/site/birim/veteriner-fakultesi-130957Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Çağış Kampüsü Altıeylül/ Balıkesir+90 266 613 66 92[email protected]
BingölBingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi2012https://veteriner.bingol.edu.tr/Selahaddin-i Eyyübi Mah . Üniversite Cad No: 1 BİNGÖL / TÜRKİYE+90 426 216 00 27[email protected]
BurdurBurdur Mehmet Akif ERSOY Üniversitesi Veteriner Fakültesi1992https://veteriner.mehmetakif.edu.tr/Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İstiklal Yerleşkesi, 15030 BURDUR+90 248 213 20 00[email protected]
BursaBursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi1978https://uludag.edu.tr/veterinerBursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 16059 Görükle Kampüsü-BURSA+90 224 294 12 07[email protected]
AdanaÇukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi2012https://veteriner.cu.edu.tr/CEYHAN VETERİNER FAKÜLTESİ Fatih Sultan Mehmet Mah. Inönü Bulv. No: 242 Ceyhan/Adana, Türkiye+90 322 613 35 07[email protected]
DiyarbakırDicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi1993https://www.dicle.edu.tr/birimler/veteriner-fakultesiDicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı – Kıtılbıl Mahallesi 21280 Sur/DİYARBAKIR+90 412 241 10 00[email protected]
İzmirDokuz Eylül Üniversitesi Veteriner Fakültesi2018https://veteriner.deu.edu.tr/Cumhuriyet Mahallesi, Cami Sokak, No: 3, Posta Kodu: 35890 Kiraz/İZMİR+90 232 572 35 30[email protected]
KayseriErciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi1995https://veteriner.erciyes.edu.tr/Yeni Doğan Mahallesi. Hulusi Behçet Caddesi.No:55, Talas / KAYSERİ+90 352 339 94 84[email protected]
ElazığFırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi1970http://veterinerf.firat.edu.tr/trFırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi 23119 Elazığ- TÜRKİYE+90 424 237 00 00 [email protected]
ŞanlıurfaHarran Üniversitesi Veteriner Fakültesi1995http://veteriner.harran.edu.tr/Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Akçakale Caddesi Eyyübiye Yerleşkesi 255 AN 63200 Eyyübiye/Şanlıurfa+90 414 318 3859[email protected]
HatayHatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi1995https://www.mku.edu.tr/departments.aspx?birim=16Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı Tayfur Sökmen Kampüsü 31060, Antakya/Hatay+90 326 245 53 13[email protected]
İstanbul İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi1972https://veteriner.istanbulc.edu.tr/İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Büyükçekmece Yerleşkesi Alkent 2000 Mahallesi Yiğittürk Caddesi No:5/9/1, 34500 Büyükçekmece/İstanbul+90 212 866 37 00[email protected]
KarsKafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi1985https://www.kafkas.edu.tr/veterinerKafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Paşaçayırı 36300/ KARS+90 474 242 68 36[email protected] edu.tr
KastamonuKastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi2016https://veteriner.kastamonu.edu.tr/Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi (İletişim Fakültesi binasında, 1. Kat) Kuzeykent Kampus, Merkez/KASTAMONU+90 366 280 51 06[email protected]
KırıkkaleKırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi1995https://veteriner.kku.edu.tr/FakulteKırıkkale Üniversitesi Prof. Dr. Beşir Atalay Yerleşkesi 71450 Yahşihan/KIRIKKALE+90 318 357 42 42[email protected]
MuğlaMuğla Sıtkı KOÇMAN Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi2015http://www.veteriner.mu.edu.tr/Beçin Mah. Üniversite Cad. No:2 Milas/Muğla+90 252 211 58 07[email protected]
KonyaNecmettin ERBAKAN Üniversitesi Veteriner Fakültesi2019https://www.erbakan.edu.tr/veterinerOrhaniye Mahallesi Üniversite Caddesi No:15 Posta Kodu:42310 Ereğli/KONYA+90 332 777 00 66[email protected]
SamsunOndokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi1995https://veteriner.omu.edu.tr/trOMÜ Kurupelit Kampüsü Veteriner Fakültesi 55200 Atakum, Samsun+90 362 312 19 19[email protected]
KonyaSelçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi1982https://www.selcuk.edu.tr/Birim/veterinerSelçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Veteriner Fakültesi PK:42003 Seçuklu / KONYA+90 332 241 00 59[email protected]
SiirtSiirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi2013https://veteriner.siirt.edu.tr/Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı, Kezer yerleşkesi/SİİRT+90 484 212 11 11[email protected]
SivasSivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi2010https://veteriner.cumhuriyet.edu.tr/Yenişehir Mh. Kayseri Caddesi no:69/2 58140 Merkez Kampüs- Merkez/SİVAS+90 346 219 18 12[email protected]
TekirdağTekirdağ Namık KEMAL Üniversitesi Veteriner Fakültesi2012http://veteriner.nku.edu.tr/Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı Yerleşkesi, Namık Kemal Mahallesi Kampüs Caddesi No:01 59030 Tekirdağ+90 282 250 47 00[email protected]
VanVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi1982https://www.yyu.edu.tr/Birimler/veterinerYüzüncü Yıl Üniversitesi, 65080, Zeve Kampüsü, Tuşba/Van+90 432 225 11 28[email protected]
YozgatYozgat Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesi2017http://veteriner.bozok.edu.tr/Yozgat Bozok Üniversitesi, Sorgun Meslek Yüksekokulu, Ahmet Efendi Mah. Toki konutları Yanı 3500.Cad.No:4 66700 SORGUN/YOZGAT+90 354 502 00 55
KKTC / LefkoşaYakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi2009https://veterinary.neu.edu.tr/Yakın Doğu Bulvarı, PK: 99138 Lefkoşa / KKTC Mersin 10 – TÜRKİYE Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti+90 392 223 64 64[email protected]
Kırgızistan / BişkekKızgızistan - Turkiye Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesi2010https://manas.edu.kg/tr/veterinary_scienceCengiz Aytmatov Kampüsü, Veteriner Fakültesi, 720038, Cal, Bişkek, KIRGIZİSTAN+996 (312) 54 27 88[email protected]
CityŞehirlerLokasyonVeterinerHekimlikFakültesiCollegeofVeterinaryMedicineFacultykurulusVHVeterinerHekimVMVeterinaryMedicine

Listeler ve sayfalar düzenlenmektedir. Eklemek istediğiniz, hatalı bulduğunuz alanları yorumlar kısmından bildirirseniz düzenlemeler yapılacaktır.
Listede yer alan Üniversiteler ve Veteriner Fakülteleri ile ilgili adres, telefon ve diğer detaylı bilgilere internet / iletişim sayfalarını inceleyerek ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar

 1. Türkiye’de Veteriner Hekimlik Programı Bulunan Tüm Üniversiteler https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=10232
 2. Resmi Gazete – 02.02.2008 tarih ve 26775 sayılı “Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/02/20080202-9.htm
 3. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi https://www.osym.gov.tr/TR,8789/hakkinda.html
 4. World Veterinary Association (WvA) – Universities, Institutions, Colleges and Schools Awarding Veterinary Degrees https://www.worldvet.org/education.php
 5. European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) members: https://www.eaeve.org/about-eaeve/members.html
 6. AVMA Center for Veterinary Education Accreditation – https://www.avma.org/education/center-for-veterinary-accreditation
avatar of veteriner hekim

Veteriner Hekim

Üyelik Tarihi:  8 October 2021